• významná, etablovaná stavebná firma stredného charakteru
 • výhoda stability zavedenej slovenskej spoločnosti
 • možnosť ďalšieho osobného a profesionálneho rastu
 • práca na náročných a jedinečných projektoch
 • odborné, manažérske a jazykové vzdelávanie
 • transparentné odmeňovanie podľa podielu na zákazke
 • dobrý kolektív pracovníkov
 • transparentnosť
 • používanie štandardizovaných zavedených systémov

 

 

V súčasnosti máme neobsadené následovné pozície

 

 

V prípade záujmu sa tešíme na dalšiu spoluprácu

 

 

Volne miesta!
-

Aktualne volné pracovné miesta:

Náplň práce

 • práce na stavbe ako elektrikár

Požiadavky

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity alebo učnovské vzdelanie, zameranie: stavebné, technické
 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • technické zručnosti
 • prax v odbore
 • dobrý zdravotný stav
 • znalosť čítania výkresov - základy

Náplň práce

 • interný dohľad nad vykonávanými prácami na stavbách našej spoločnosti, kotrola kvality, návrh riešení a opatrení
 • návrhy, detaily vhodných technických riešení
 • vypracovávanie systémových riešení a systémových detailov v rámci spoločnosti
 • zabezpečovanie neustáleho vzdelávania a zdokonaľovania sa spolupracovníkov
 • riešenie reklamačných konaní
 • kontrola realizačnej dokumentácie spoločnosti na stavbách
 • archivácia a starostlivosť o porealizačnú dokumentáciu

Požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: pozemné stavby
 • PC znalosti: Microsoft Excel - pokročilý, Microsoft Office, AutoCAD - základy
 • vodičský preukaz skupiny B
 • prax na pozácii 3 roky
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť
 • znalosť nemeckého jazyka vítaná
 • zmysel pre detail
 • vysoké technické myslenie, znalosť technologických postupov
 • výborná technická a argumentačná schopnosť komunikácie
 • schopnosť riadiť a motivovať ľudí

Náplň práce

 • organizovanie a riadenie stavebných prác
 • koordinácia subdodávateľo
 • vedenie administratívnej práce stavby (stavebný denník, dochádzak, BOZP, evidencie...)
 • kontrola a preberanie stavebných prác
 • komunikácia s projektantom a TDI
 • objednávanie materiálov, vystavovanie objednávok

Požiadavky

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou, zameranie: pozemné stavby
 • PC znalosti: Microsoft Office - základy
 • výborné čítanie výkresov
 • technické zručnosti
 • znalosti technologických postupov
 • koordinačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť motivovať a kontrolovať ľudí
 • vodičský preukaz skupina B
 • prax v riadení prác priamo na stavbe 2 roky
 • znalosť nemeckého alebo anglického jazyka vítaná
 • samostatnosť, flexibilita, organizačné a riadiace schopnosti

Náplň práce

 • získavanie nových zákaziek
 • tvorba rozpočtov a cenových ponúk nových zákaziek
 • nákladová a technická príprava stavieb
 • kontrola dokumentácie stavieb a technických riešení
 • komunikácia s investorom, obhajoba cenových ponúk a návrhov
 • uzatváranie zmlúv a objednávok so subdodávateľmi
 • vyhľadávanie nových subdodávateľov
 • vyhľadávanie a zazmluvňovanie vhodných dodávateľov stavby

Požiadavky

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: pozemné stavby
 • PC znalosti: Microsoft Excel - pokročilý, Microsoft Office, CENKROS, AutoCAD - základy
 • vodičský preukaz skupiny B
 • dobrá orientácia v stavebných cenách
 • zmysel pre presnosť a precíznosť
 • znalosť technologických postupov a technických riešení v pozemných stavbách
 • samostatnosť, technické myslenie, zodpovednosť
 • prax v danom odbore 2 roky
 • výborná technická a argumentačná schopnosť komunikácie
 • výhodou je znalosť nemeckého alebo anglického jazyka

Náplň práce

 • práce na stavbe ako murár, tesár, zatepľovač, omietkar, stierkár

Požiadavky

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity alebo učnovské vzdelanie, zameranie: stavebné, technické
 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • technické zručnosti
 • prax v odbore
 • dobrý zdravotný stav
 • znalosť čítania výkresov - základy

Náplň práce

 • zrealizovanie diela, stavby, pridelenej zákazky od začiatku až po uvedenie do úžívania alebo odovzdania
 • komunikácia s investorom, projektantom a TDI
 • odsúhlasovanie prác a technických riešení, návrhy technických riešení a detailov
 • odsúhlasovanie a tvorba cenových návrhov, naviac prác a fakturácie
 • preberanie a odovzdávanie prác, kontrola prevádzaných prác na stavbe
 • koordinovanie všetkých súčastí stavby tak, aby bol dodržaný termín, technické nároky, kvalita a hospodársky výsledok
 • uzatváranie zmlúv, vyrokúvanie zmluvných podmienok
 • kontrola cenových ponúk, kontrola fakturácie a nákladov

Požiadavky

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: pozemné stavby
 • fakturácia - základy
 • PC znalosti: Microsoft Excel - pokročilý, Microsoft Office, AutoCAD - základy
 • vodičský preukaz skupiny B
 • prax v danom odbore 2 roky
 • zmysel pre detail, dokonalosť, termín, záruky
 • technické myslenie, znalosť technologických postupov a detailov
 • cenové znalosti v stavebníctve
 • samostatnosť a zodpovednosť pri riadení a koordinovaní prác počas výstavby
 • výhodou je odborná spôsobilosť - stavbyvedúci
 • výhodou je znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
 • výborná technická a argumentačná schopnosť komunikácie
 • schopnosť motivovať a dosahovať požadované výsledky pri práci s ľuďmi
-

CONSTRUCTION S.R.O,

Žiadosti doložené profesijným životopisom posielajte na lk@construction.sk

Práca znamená vždy viac ako peniaze, ktorými je zaplatená. Peniaze miznú, ale práca zostáva * Bez práce a bez tvojej účasti ani samo božstvo neurobí s tebou zázrak * Úspech navštevuje iba tých, ktorí vedú život plný práce * Myslenie je najťažšou prácou aká existuje. To je pravdepodobne dôvod, prečo tak málo ľudí rozmýšľa !"

2 days ago