Referencie
 • Home
 • >
 • Referencie
 • >
 • Text
 • 1991 - 1997 - Stavebné prace pri výstavbe Atómovej Elelektrárne Mochovce - pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
 • 1996 - 1997 - Stavebné prace pri výstavbe Haly na výrobu kompresorov pre Calex a.s. Zlaté Moravce - pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
 • 1996 - 1997 -  Stavebné prace pri výstavbe Tehelňa Wieneberg Zlaté Moravce - pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
 • 1997 - 1998 - Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce - pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
 • 1997-1998 - Zemné búracie a výkopové práce pri výstavbe diaľničného úseku Báb Pata - pre spoločnosť Cesty Nitra a.s.
 • 1997-1998 - Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Východná Važec - pre spoločnosť Hydrostav Podunajské Biskupice a.s.
 • 1997-1999 - Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Ladce Sverepec - pre spoločnosť Hydrostav Komárno a.s.
 • 1997 - 1998 - Stavebné prace pri výstavbe Skládky tuhého a komunálneho odpadu Banská Bystrica časť Šálková -  pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
 • 1997 - 1998 - Výstavba typových objektov - pre EMO Mochovce a.s.
 • 1997 - 2004 - Rámcová zmluva, Stavebné práce - pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
 • 1998 - 2001 - Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce - pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
 • 1998 - 2000 - Oceľové konštrukcie objektov - pre EMO Mochovce a.s.
 • 1998 - 1999 - Stavebné prace pri výstavbe Slovenskej Sporiteňe Banská Bystrica - pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s
 • 1998 - 1999 - Stavebné prace pri výstavbe Domu štátnej správy Banská Bystrica - pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
 • 1999 - 2000 - Zemné búracie a stavebné prace pri výstavbe Cementárne v Hornom Srní - pre spoločnosť Vion a.s.
 • 1999 - 2002 - Výstavbe lesných ciest v obvode lesnej správy Duchonka - pre Lesy slovenskej republiky s.p.
 • 1999 - 2001 - Výstavba haly - pre spoločnosť FDT Traiding a.g
 • 2000 - 2004 - Rámcová zmluva, Stavebné práce - pre Slovenskú Poštu a.s.
 • 2002 - 2004 - Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce - pre Združenie vlastníkov bytov Severka, Prievidza
 • 2003 - 2004 - Výstavba špedičného centra - pre FDT Traiding a.g.
 • 2004 - 2005 - Rekonštrukcia a zatepľovanie bytov - pre Združenie vlastníkov bytov Severka, Prievidza
 • 2004 - 2006 - Rámcová zmluva, Stavebné práce pre Slovak Telecom a.s.
 • 2007 - 2007 - Zbúranie vysielača Javorina - Towercom a.s.
 • 2008 - 2008 - Výstavba národného monitorovacieho centra Bratislava Kamzík - Towercom a.s.
 • 2008 - 2008  - Rekonštrukcia serverovne Bratislava, Jarošova 3NP - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov, sociálnych zariadení 2NP Banská Bystrica, Školská 10 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Stavebné úpravy RSU Žilina, Poštová 9 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Rekonštrukcia strechy Tajov - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Výstavba TO Luky - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Oprava strechy RSU Svätý Peter - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Elektrická prípojka TO Lúky - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Elektroinštalácia, stavebné úpravy RSU Nitrianske Pravno, Dlhá 402 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Elektroinštalácia, stavebné úpravy RSU Nováky, Námestie SNP 639 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Stavebné práce RSU Krupina, Sväto trojičné námestie 1 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Stavebné úpravy RESI ŠAĽA, Štúrova 834/1 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Stavebné úpravy RESI SEREĎ, Spádová 1156 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Stavebné úpravy RESI KOMÁRNO, Damjanichova 3515 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Stavebné úpravy RESI Žellova 2, BA - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2008 - Stavebné úpravy RESI Kolárska 12, BA - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2008 - 2009 - Stavebné úpravy RESI HLOHOVEC, SNP 13 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2009 - 2009 - Požiarny vodovod, vodovodná prípojka, vnútorný rozvod Bratislava, Jarošova - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2009 - 2009 - Stavebné úpravy RESI-Bratislava, Tomášikova - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2009 - 2009 - Výmena okien, vstupných dverí, obnova fasády, rekonštrukcia sociálnych zariadení Zvolen, Lieskovská - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2009 - 2010 - Zmena účelu užívania miestnosti zo zasadačky na kancelárie Nitra Vihorlatská - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2009 - 2010 - Rekonštrukcia NTL plynovej kotolne OPS Topoľčany - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2009 - 2009 - Rekonštrukcia fasády, výmena okien a dverí, obnova kancelárskych priestorov Nitra, Sládkovičova 1 - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2009 - 2009 - Stavebné úpravy, rekonštrukcia krovu strechy, izolatérske, zatepľovacie a klampiarske práce, BA, Jarabinkova - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2009 - 2009 - Stavebné práce a elektroinštalácie registratúrneho strediska - Banská Bystrica, Horná 77 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2009 - 2009 - Stavebné práce, montáž klimatizácie a oprava podláh kancelárií v AB Zvolen - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2009 - 2009 - RESI stavebné úpravy Pezinok - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2009 - 2010 - Rekonštrukcia AB, strecha, garáže a sklad Trnava - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2010 - 2010 - Rekonštrukcia kuchyne Bratislava, Jarošova - pre Slovak Telekom a.s.
 • Apríl - júl 2010   Rekonštrukcia strechy Žilina, Poštová - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - Oplotenie realizácia komunikácií, stavebné úpravy na OPS Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa č. 4492/66 - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2010 - 2011 -      Rekonštrukcia spevnených plôch Komárno - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2010 - 2010 - Výstavba TO ST Slovensko - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - Stavebné úpravy, elektroinštalácie TKB Bratislava, Kukučínova - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - Odčlenenie technológie ATÚ Nové Zámky, Hlavné námestie 9 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - Stavebné úpravy RESI Topolčany - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - Stavebné úpravy RESI Martin - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - ZS a RR bod Handlová, ul. Partizánska 10/1646, par. č. 491 - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2010 - 2010 - ZS a RR bod Nováky, M.R. Štefánika 2/7 - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2010 - 2010 - RESI A+B Rekonštrukcia hydroizolácie strechy a terasy Bratislava, Jarošova - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - TO UTS TKO Nové Zámky - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - Rekonštrukcia stavebné úpravy, rozvodov vody, kanalizácie a sociálnych zariadení v AB Zvolen - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2010 - 2010 - Rekonštrukcia zdvojených podláh, demontáž starej podlahy, zdvíhanie serverov TKB Piešťany, J. Murgaša 1 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - Rekonštrukcia strešného plášťa, oceľová konštrukcia pod satelity Bratislava, Jarošova - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - Rekonštrukcia odčerpávania, izolácia, oprava strešných zvodov  Vrútky, 1. Čsl. Brigády 57 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - Zateplenie, výmena okien a dverí LC Komárno - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2010 - 2010 - Dodávka a Montáž HRT2 TKB, stavebné úpravy Zvolen, Sládkovičova - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2010 - RESI stavebné úpravy, odčlenenie technológie Topoľčany, NZ - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2011 - RESI stavebné úpravy Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Martin, Trenčín - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2010 - 2011 - Stavebné úpravy v areáli SPP LC Komárno - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2011 - 2011 - Rekonštrukcia objektu 0738, SPP, KS 01 Dielňa strojnej údržby, SE-09226 - Veľké Kapušany - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2011 - 2011 - ZS a RR bod Topoľčany, Bernolákova 2112 - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2011 - 2011 - Rozšírenie ASHZ do miestnosti č. 163,228,231, ST - Bratislava, Jarošova - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - Realizácia ZS a RR bod Komjatice - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2011 - 2011 - Výstavba novej uplinkovej stanice Praha, Barandov – pre Towercom a.s.
 • 2011 - 2011 - Rekonštrukcia strešného plášťa, oceľová konštrukcia pod satelity, stavebné úpravy v budove Bratislava, Jarošova - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - ZS a RR bod, ST Žabokreky nad Nitrou - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2011 - 2011 - RESI, odčlenenie technológie, ST, TKB Prievidza, Bojnická 1384 - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - ZS a RR bod, ST Solčany - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2011 - 2011 - ZS a RR bod, ST Podolie - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2011 - 2012 - Rekonštrukcia školiaceho strediska, ST Hrabiny - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - Stavebné úpravy, RESI C, SO 2, ST Trenčín - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - ZS a RR bod, ST Horné Chlebany - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2011 - 2011 - ZS a RR bod, ST Kovarce - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2011 - 2011 - ZS a RR bod, ST Horná Streda - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2011 - 2011 - ZS a RR bod, ST  Obyce - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Báhoň - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Bánovce nad Bebravou - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Banská Štiavnica - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Dolná Krupá - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Hlohovec - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Hniezdne - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Ihľany - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Kráľová nad Váhom - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Martin - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Prievidza - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Rimavská Sobota - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Žiar nad Hronom - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Žilina - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Veľká Mača - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - MSAN, ST Komárno časť Veľká Stráž - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - Stavebné úpravy, rekonštrukcia striech Banská Bystrica, Hlavná, Školská - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2011 - 2011 - Bratislava, Votrubová 11- I. časť paralelných úprav komplexná rekonštrukcia fasády - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2011 – 2012 - ZS a RR bod stavebné a technologické práce  - pre T Mobile Slovensko a.s.
 • 2012 - 2012 - Rekonštrukcia spevnených asfaltových plôch SPP Zvolen - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2012 - 2013 - Oplotenie, oprava komunikácií, rekonštrukcia budovy SPP OPS Nové Zámky - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2012 - 2012 - Stavebné práce v areály SPP a.s. BA, Jurajov Dvor - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2012 - 2012 - Oplotenie, oprava komunikácií, rekonštrukcia fasády budovy SPP OPS Nové Zámky - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2012 - 2012 - Rekonštrukcia budovy, výmena okien v AB I, SPP Bratislava, Mlynské Nivy - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2012 - 2013 - Stavebné, elektroinštalačné práce ZS, SS - pre Slovak Telekom a.s.
 • 2013 - 2013 - Stavebné práce a opravy budov v areály SPP Zvolen - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2013 - 2013 - Stavebné úpravy - rekonštrukcia stropov a fasády, dielne, šatne a TPB MS13022 SPP Nitra, Levická 9 - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2013 - 2013 - Rekonštrukčné práce budov, oprava strešného hydroizolačného povlaku Rožňava - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2013 - 2013 - Stavebné úpravy na AB, rekonštrukcia strešnej krytiny a fasády na obj. EKO-SKLADU LC Žilina - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2013 - 2013 - Podateľňa a technická registratúra, drobné stavebné úpravy SPP D Bratislava, Mlynské Nivy - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2013 - 2014 - Výstavba vstupného objektu areálu „B“ Senica MAT11701 - pre
 • 2014 - 2014 - Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela Pezinok - pre psychiatrickú nemocnicu Philippa Pinela
 • 2014 - 2015 - Rekonštrukcia asfaltového povrchu, zvýšenie úrovne ochrany objektu OPS Senica - pre Eustream a.s.
 • 2014 - 2014 - Oprava zatekania strešných okien, výmena strešnej krytiny - Plavecký Peter - pre Eustream a.s.
 • 2014 - 2014 - Rekonštrukcia objektu ZRNKO  Piešťany,  Zavretý kút 4882, 14-05-19 výmena okien, dverí, zateplenie fasády - pre Mesto Piešťany
 • 2014 - 2014 - Výmena výplní okenných otvorov na pavilóne A , šatni Evanjelickej spojenej školy Martin, Divadelná 32 - pre Evanjelickú spojenú školu Martin
 • 2014 - 2014 - Rekonštrukcia - výmena strešnej krytiny a zateplenie stropu na MŠ Bratislava, Nové Mesto - pre Bratislava, Nové Mesto
 • 2014 - 2014 - Nadstavba materskej školy Kunerad zateplenie fasády na objekte - pre obec Kunerad
 • 2014 - 2014 - Výmena strešnej krytiny OPS Senica - pre Eustream a.s.
 • 2014 - 2014 - Rekonštrukcia fasády skladu G Nitra, - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2014 - 2014 - Rekonštrukcia okien Prešov, kapitána Nálepku - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2014 - 2015 - Revitalizácia parku Sadová, BA Nové mesto - pre Bratislava, Nové Mesto
 • 2014 - 2014 - Maľovanie kancelárií a ostatných priestorov oblasť Východ, oblasť Západ - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2014 - 2015 - Stavba EC14/006 Senica I. etapa - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • 2014 - 2014 - Prístavba domu smútku obec Blatné - pre obec Blatné
 • 2014 - 2014 – Rekonštrukcia základná škola s materskou školou Žilina, Jarná ulica - pre mesto Žilina

“The Carnatic anchored at the quay near the custom-house, in the midst of a crowd of ships bearing the flags of all nations. Passepartout went timidly ashore on this”