Construction s.r.o. zabezpečuje komplexné služby investorsko – inžinierskych činností a realizáciu stavebných prác od zadania stavby až po odovzdanie hotového stavebného diela do užívania v stanovených termínoch a požadovanej kvalite.

Naše služby
Predmetom realizácie sú objekty občianskej vybavenosti, priemyselné haly, pozemné komunikácie a pod. pre civilný sektor. Vzhľadom na skutočnosť, že Construction s.r.o. realizovala počas svojej existencie veľké množstvo stavebných diel, v časti Referencie nájdete len niektoré z nich. Okrem stavebných kapacít disponuje naša spoločnosť aj dostatočným množstvom vlastných dopravných a mechanizačných prostriedkov na zabezpečovanie stavebnej výroby. Miera vybavenosti potrebnými dopravnými prostriedkami a mechanizmami takto umožňuje spoločnosti byť dostatočne pružnou a operatívnou aj v prípadoch nepredvídaných problémov a nárazovo zvýšených požiadaviek na kapacity.
Stavebné práce
realizácia stavieb komplexne na kľúč, resp. realizácia časti príp. rekonštrukcie podľa požiadavky objednávateľa. Realizáciu vykonávame modernými technológiami a materiálmi.Realizáciu prác zabezpečujeme vlastnými kvalifikovanými pracovníkmi všetkých profesií potrebných pri realizácii prác, či ide o odborníkov v oblasti stavebnej výroby, alebo špeciálnych činností
PSV HSV Profesie
Ústredné kúrenie, sanita, zdravotechnika, Zámočnícke práce, Elektromontážne práce, Montáž oceľových hál, montáž hliníkových stien, výkladov, okien, dverí, Tesárske konštrukcie krovov, Krytiny krovov z tvrdej strešnej krytiny, bitumenových šindľov, živičné a PVC krytiny plochých striech, Klampiarske a pokrývačské práce, Montáž vzduchotechnických zariadení a klimatizácie
Projekcia, inžiniering
projektová príprava, prerokovanie spracovanej PD s úradmi štátnej správy, správcami inžinierskych sietí až do vydania stavebného povolenia, odborné posudky (statické posúdenie únosnosti konštrukcie, teplo – technické, akustické posúdenie konštrukcie atď.), požiarne plány, spracovanie výkazov výmer, zabezpečenie subdodávok vrátane zastupovania v sporoch, výkon funkcie technického dozoru objednávateľa, výkresy skutočného vyhotovenia,komplexná poradenská a konzultačná činnosť
Manažment nehnutelností
AZabezpečíme, aby vo vašej nehnuteľnosti všetky činnosti servisu a údržby boli zamerané na zaistenie prevádzkyschopnosti. Obsluhujeme, prevádzkujeme, monitorujeme a opravujeme vaše zariadenia a vytvárame koncepty pre minimalizovanie porúch. Naše Call centrum pre nahlasovanie porúch je dostupné 24 hodín denne, naši odborníci majú rýchle reakčné časy a sú schopní doraziť na miesto a profesionálne odstrániť poruchu, čím zabezpečujú nerušený priebeh prevádzky nehnuteľnosti

Our Process

Príprava

Projekcia

Realizácia

Kolaudácia

Prípadové štúdie
-
Our Clients
Medzi našich zákazníkov patria väčšie i menšie súkromné spoločnosti, zástupcovia verejného sektora, investičné spoločnosti i jednotlivci, ktorí si od nás kupujú nové bývanie

“The Carnatic anchored at the quay near the custom-house, in the midst of a crowd of ships bearing the flags of all nations. Passepartout went timidly ashore on this”