bunny-sample

Naše dobré meno budujeme dodržiavaním termínov, kvalitou realizovaných prác a vysokou profesionalitou

Vysoký štandard poskytovaných služieb si udržiava spoločnosť použitím najmodernejších výrobných technológií a zabezpečovaním vysokej kvality poskytovaných služieb. Naša podnikateľská činnosť sa riadi princípmi ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci i princípom etiky podnikania. Všetky hore uvedené štandarty sú kontrolované udelenou certifikáciou.


Naša historiaCONSTRUCTION s.r.o. vzniklo zakladateľskou listinou v roku 1991. Svojim pôsobením je teda jednou z najstarších spoločností na trhu.
CONSTRUCTION s.r.o. je  generálnym dodávateľom stavieb, ponúka realizáciu všetkých druhov stavieb v pozemnom, dopravnom a inžinierskom staviteľstveClick Here
Slide 2 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick HereSlide 3 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick HereSlide HeadingLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click Here
Predošlé
Ďalšie

Leadership

Pozemné stavby – Dopravné a inžinierské stavby – Priemyselné stavby – Rekonštrukcie – Interierové úpravy – Stavby na klúč – Ocelové konštrukcie – Projektová príprava stavieb – Sadové úpravy

Naša spoločnosť

Je vybudovaná na moderných princípoch organizácie a koordinácie výstavby. Programovo uplatňuje systém riadenia stavebnej zákazky a disponuje na všetkých stupňoch riadenia výstavby vysoko kvalifikovaným managmentom, ktorý ovláda najmodernejšie postupy a technológie a najmodernejšie požiadavky stavebného trhu.

Management

Rozumieme tomu, aké dôležité je pre Vás dostať do užívania kvalitnú stavbu s najmenšími prevádzkovými nákladmi a s najmenšou mierou poruchovosti. Na tieto účely je Vám k dispozícii náš tím už pri príprave Vášho projektu

Poslanie

Naše poslanie
Poskitovať zákazníkom komplexné služby. Počas svojej pôsobnosti sme sa vypracovala na takú úroveň, že zabezpečujeme veľké investičné celky akéhokoľvek druhu ako ich generálny dodávateľ opierajúc sa pritom o vlastnú kapitálovú silu..

Technology

S nasadením najmodernejších technických a ekologických poznatkov vytvárame priestory pre život prichádzajúcej generácie. Riešenia v spojení so schopnosťami v plánovaní a realizácii zaisťujú splnenie týchto požiadaviek. 

Vízia

Dosahovať výsledky, stabilitu, a rastový potenciál toto zaraďuje spoločnosť Construction s.r.o. medzi významné stavebné spoločnosti v Slovenskej republike.

Our Team

Personnel

Ing. Ján Petráš

Account Manager


Priamy kontakt


Facebook-f


Twitter


Linkedin


Instagram


Google-plus


Pinterest

Ing. Miloš Krommel

Account Manager


Priamy kontakt


Facebook-f


Twitter


Linkedin


Instagram


Google-plus


Pinterest

Ing. Jana Masná

Account Manager


Priamy kontakt


Facebook-f


Twitter


Linkedin


Instagram


Google-plus


Pinterest

Ing. Teodor Pál

Account Manager


Priamy kontakt


Facebook-f


Twitter


Linkedin


Instagram


Google-plus


Pinterest

Ing. Martin Kováčik

Account Manager


Priamy kontakt


Facebook-f


Twitter


Linkedin


Instagram


Google-plus


Pinterest

Ing. David Marko

Account Manager


Priamy kontakt


Facebook-f


Twitter


Linkedin


Instagram


Google-plus


Pinterest

Certifikáty

Licencie

Slide 1 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick HereSlide 2 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick HereSlide 3 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick Here
Predošlé
Ďalšie