Je za nami dlhoročná tradícia

Sme hrdí na to, že pri dosahovaní Vašich cieľov vystupujeme nad rámec konvenčných spoločností. Sme Vašimi partnermi v modernej dobe.

View Services

.

Introduction

Leader in construction

Ak si vyberiete Construction TRADE a.s., získate viac ako len dodávateľa. Získate skúsený pracovný tím a našu záruku, že budeme s Vami aj po uplynutí doby garancie

Company

CONSTRUCTION TRADE a.s. vzniklo zakladateľskou listinou v roku 2011. 

Svojim pôsobením je teda jednou z najstarších spoločností na trhu.

CONSTRUCTION TRADE a.s.. je  generálnym dodávateľom stavieb, ponúka realizáciu všetkých druhov stavieb v pozemnom, dopravnom a inžinierskom staviteľstve

What we do

Services

Construction

Tím odborníkov pripravený okamžite realizovať efektívne rozhodnutia smerujúce k naplneniu požiadaviek a predstáv zákazníka. Každý zákazník je pre nás partnerom, s ktorým sa snažíme vytvoriť jeden tím, ktorý “ťahá za jeden povraz” a smeruje k odovzdaniu kvalitne zrealizovanej stavby, ukončenej v plánovanom termíne a v plánovanom náklade.

Engineering

Pri tvorbe stavieb a tiež projektovej dokumentácie sa spoliehame na najnovšie aplikácie používajúce technológiu BIM projektovania v 3D priestore, ktoré nám umožňujú efektívne vytvárať projektovú dokumentáciu, v prípade zmien ju flexibilne upravovať a zároveň vytvárať podklady pre rôzne stavebné profesie.

Technology

Vývoj v stavebníctve je ovplyvnený inovovanými a novými technológiami. Moderné technológie a systémy predstavujú pre stavebníctvo inovatívne riešenia práve pre ich nespočetné výhody, hlavne skrátenie doby výstavby.

Sme radi že nie sme konvenčná stavebná spoločnsť.