ZAVáDZAME ELEKTRONICKý STAVENý DENNíK

Náš modul denníka je priamo prepojený s modulom úloh, čo vedie k nasledujúcim výhodám:

Informácie, ktoré sú priamo prepojené s úlohou, nie je potrebné prepisovať do denníka lokality

Rýchlejšie vypĺňanie denníkov, pretože formulár je predvyplnený informáciami o úlohe

Získajte ONLINE viac podrobností o úlohe

Mobilná aplikácia

Dizajn a zostava mobilnej aplikácie pre pracovníkov v teréne s jednoduchosťou v jadre

Rýchlo vytvorte denník/úlohu za menej ako 60 sekúnd

Dostupné na akomkoľvek zariadení aj bez pripojenia k internetu

Majte podrobný denník s hmatateľným dôkazom v prípade sporu

V porovnaní s papierom ušetríte v priemere 45 minút denne

Zdieľajte informácie a spolupracujte s pracovníkmi lokality a manažérmi kancelárií

Vytvárajte, priraďujte a monitorujte úlohy odkiaľkoľvek na akomkoľvek zariadení

Vložiť komentár