Správa z roku 2020: Stavebníctvo vo verejnom obstarávaní trpí PREMRHANýM časom a pomalými platbami

Stavebný projekt sa teoreticky riadi osvedčeným procesom:

Odhadnite si prácu, vyhrajte ponuku, urobte prácu správne, držte krok s papierovaním, dostaňte zaplatené – všetko podľa plánu a pod rozpočtom.

Stavebné práce vo verejnom obstarávaní nanešťastie nie sú také jednoduché alebo priamočiare. Vo svojich odpovediach na prieskum uskutočnený v prvom štvrť roku 2020 vyše 540 stavebných firiem odhalilo, ako je tento proces sťažený.

Koordinácia všetkých dielikov skladačky na stavbe vyžaduje procesy, ktoré podporujú otvorenú, transparentnú komunikáciu a vysoký stupeň spolupráce všetkých zúčastnených. Tieto procesy sú najdôležitejšie medzi dodávateľmi, subdodávateľmi, dodávateľmi projektu, ako aj medzi terénnymi pracovníkmi a pracovníkmi back office. A kde sa v tomto všetkom skrýva investor….

Nanešťastie zlé plánovanie a koordinácia pri verejnom obstarávaní spôsobuje zlyhanie procesu a náklady stavebných firiem. Prestoje stoja čas, peniaze a niekedy dobrú povesť.

Konštrukčný projekt a rozpočet predstavuje krehkú rovnováhu pracovných postupností, pričom mnohé z nich úzko závisia od ich kvality a spracovania.

Akýkoľvek vonkajší vplyv môže prerušiť tok práce, od nepriaznivého počasia po ochorenie až po prerušenie dodávateľského reťazca.

Ale žiadny z týchto vplyvov nemá taký katastrofálny dopad ako nepripravenosť projektu vo verejnom obstarávaní

stavebných firiem očakáva oneskorenie niektorých alebo všetkých svojich projektov v súvislosti z verejným obstarávaním.

Platenie v stavebníctve pri verejnom obstarávaní si vyžaduje veľa času, trpezlivosti a úsilia

Iba asi tretina firiem (26%) tvrdí, že dostávajú platby do 30 dní od fakturácie.

V skutočnosti 5 zo 6 firiem zvyčajne čaká 60 dní alebo dlhšie po fakturácii, aby bola vyplatená ich práca.

Spokojnosť s úhradami vo verejnom obstarávaní
7%

Najčastejšie dôvody oneskorených platieb?

Čakanie na platbu od vlastníka (54%), chybná práca (26%) a problémy vo fakturácií (23%).

Vložiť komentár