Správa z roku 2020: Stavebníctvo vo verejnom obstarávaní trpí PREMRHANýM časom a pomalými platbami

Stavebný projekt sa teoreticky riadi osvedčeným procesom:

Odhadnite si prácu, vyhrajte ponuku, urobte prácu správne, držte krok s papierovaním, dostaňte zaplatené – všetko podľa plánu a pod rozpočtom.

Stavebné práce vo verejnom obstarávaní nanešťastie nie sú také jednoduché alebo priamočiare. Vo svojich odpovediach na prieskum uskutočnený v prvom štvrť roku 2020 vyše 540 stavebných firiem odhalilo, ako je tento proces sťažený.

Koordinácia všetkých dielikov skladačky na stavbe vyžaduje procesy, ktoré podporujú otvorenú, transparentnú komunikáciu a vysoký stupeň spolupráce všetkých zúčastnených. Tieto procesy sú najdôležitejšie medzi dodávateľmi, subdodávateľmi, dodávateľmi projektu, ako aj medzi terénnymi pracovníkmi a pracovníkmi back office. A kde sa v tomto všetkom skrýva investor….

Nanešťastie zlé plánovanie a koordinácia pri verejnom obstarávaní spôsobuje zlyhanie procesu a náklady stavebných firiem. Prestoje stoja čas, peniaze a niekedy dobrú povesť.

Konštrukčný projekt a rozpočet predstavuje krehkú rovnováhu pracovných postupností, pričom mnohé z nich úzko závisia od ich kvality a spracovania.

Akýkoľvek vonkajší vplyv môže prerušiť tok práce, od nepriaznivého počasia po ochorenie až po prerušenie dodávateľského reťazca.

Ale žiadny z týchto vplyvov nemá taký katastrofálny dopad ako nepripravenosť projektu vo verejnom obstarávaní

stavebných firiem očakáva oneskorenie niektorých alebo všetkých svojich projektov v súvislosti z verejným obstarávaním.

Platenie v stavebníctve pri verejnom obstarávaní si vyžaduje veľa času, trpezlivosti a úsilia

Iba asi tretina firiem (26%) tvrdí, že dostávajú platby do 30 dní od fakturácie.

V skutočnosti 5 zo 6 firiem zvyčajne čaká 60 dní alebo dlhšie po fakturácii, aby bola vyplatená ich práca.

Spokojnosť s úhradami vo verejnom obstarávaní
7%

Najčastejšie dôvody oneskorených platieb?

Čakanie na platbu od vlastníka (54%), chybná práca (26%) a problémy vo fakturácií (23%).

Vložiť komentár


Kontaktný formulár
First Name  
Last Name  
Email  
Phone  
Subject  
Attachment   Attach files
Each of your file(s) can be up to 20MB in size.
Captcha 
   
powered by

What's the password?

Login to your account