Naša stavebná spoločnosť je kapacitne a odborne spôsobilá poskytovať komplexné služby v stavebníctve. Click HereVáš stavebný projekt dokážeme zastrešiť od štúdie realizovateľnosti, cez projekciu a samotnú realizáciu až po odovzdanie stavby do užívania. Click HereBohaté skúsenosti nášho stavebného tímu v stavebnej a manažérskej činnosti sú predpokladom pre konkurencieschopnú realizáciu stavieb.Click Here
Predošlé
Ďalšie

Overview

Naše služby

S nasadením najmodernejších technických a ekologických poznatkov vytvárame priestory pre život prichádzajúcej generácie. Riešenia v spojení so schopnosťami v plánovaní a realizácii zaisťujú splnenie týchto požiadaviek. Naše projekty sú výnimočné premyslenými inžinierskymi výkonmi a profesionalitou so zmyslom pre detail. Konáme vždy s presvedčením a s vysokou kvalitou.

Referencie

1991-1996

1991 – 1995 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej Elelektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s

1996

1996 – 1997 – Stavebné prace pri výstavbe Haly na výrobu kompresorov pre Calex a.s. Zlaté Moravce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1996 – 1997 – Stavebné prace pri výstavbe Tehelňa Wieneberg Zlaté Moravce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1996 – 1997 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej Elelektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s

1997

1997 – 1998 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1997-1998 – Zemné búracie a výkopové práce pri výstavbe diaľničného úseku Báb Pata – pre spoločnosť Cesty Nitra a.s.
1997-1998 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Východná Važec – pre spoločnosť Hydrostav Podunajské Biskupice a.s.
1997-1999 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Ladce Sverepec – pre spoločnosť Hydrostav Komárno a.s.
1997 – 1998 – Stavebné prace pri výstavbe Skládky tuhého a komunálneho odpadu Banská Bystrica časť Šálková – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1997 – 1998 – Výstavba typových objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

1998

1997-1999 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Ladce Sverepec – pre spoločnosť Hydrostav Komárno a.s.
1997 – 1998 – Stavebné prace pri výstavbe Skládky tuhého a komunálneho odpadu Banská Bystrica časť Šálková – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1997 – 1998 – Výstavba typových objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1998 – 2000 – Oceľové konštrukcie objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Slovenskej Sporiteňe Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Domu štátnej správy Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.

1999

1997-1999 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Ladce Sverepec – pre spoločnosť Hydrostav Komárno a.s.
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1998 – 2000 – Oceľové konštrukcie objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Slovenskej Sporiteňe Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Domu štátnej správy Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1999 – 2000 – Zemné búracie a stavebné prace pri výstavbe Cementárne v Hornom Srní – pre spoločnosť Vion a.s.
1999 – 2002 – Výstavbe lesných ciest v obvode lesnej správy Duchonka – pre Lesy slovenskej republiky s.p.
1999 – 2001 – Výstavba haly – pre spoločnosť FDT Traiding a.g

2000

2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1998 – 2000 – Oceľové konštrukcie objektov – pre EMO Mochovce a.s.

2001

2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.

2002

2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

2003

2003 – 2004 – Výstavba špedičného centra – pre FDT Traiding a.g.
2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

2004

2004 – 2005 – Rekonštrukcia a zatepľovanie bytov – pre Združenie vlastníkov bytov Severka, Prievidza
2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

2005

2004 – 2005 – Rekonštrukcia a zatepľovanie bytov – pre Združenie vlastníkov bytov Severka, Prievidza
2004 – 2006 – Rámcová zmluva, Stavebné práce pre Slovak Telecom a.s.

2006

2004 – 2006 – Rámcová zmluva, Stavebné práce pre Slovak Telecom a.s.

2007

2007 – 2010 – Rámcová zmluva, Stavebné práce pre Slovak Telecom a.s.
2007 – 2007 – Zbúranie vysielača Javorina – Towercom a.s.

2008

2008 – 2008 – Výstavba národného monitorovacieho centra Bratislava Kamzík – Towercom a.s.
2008 – 2008 – Rekonštrukcia serverovne Bratislava, Jarošova 3NP – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Rekonštrukcia kancelárskych priestorov, sociálnych zariadení 2NP Banská Bystrica, Školská 10 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RSU Žilina, Poštová 9 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Rekonštrukcia strechy Tajov – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Výstavba TO Luky – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Oprava strechy RSU Svätý Peter – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Elektrická prípojka TO Lúky – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Elektroinštalácia, stavebné úpravy RSU Nitrianske Pravno, Dlhá 402 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Elektroinštalácia, stavebné úpravy RSU Nováky, Námestie SNP 639 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné práce RSU Krupina, Sväto trojičné námestie 1 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI ŠAĽA, Štúrova 834/1 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI SEREĎ, Spádová 1156 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI KOMÁRNO, Damjanichova 3515 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI Žellova 2, BA – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI Kolárska 12, BA – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2009 – Stavebné úpravy RESI HLOHOVEC, SNP 13 – pre Slovak Telekom a.s.

2009

2009 – 2009 – Požiarny vodovod, vodovodná prípojka, vnútorný rozvod Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Stavebné úpravy RESI-Bratislava, Tomášikova – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Výmena okien, vstupných dverí, obnova fasády, rekonštrukcia sociálnych zariadení Zvolen, Lieskovská – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2010 – Zmena účelu užívania miestnosti zo zasadačky na kancelárie Nitra Vihorlatská – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2010 – Rekonštrukcia NTL plynovej kotolne OPS Topoľčany – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2009 – Rekonštrukcia fasády, výmena okien a dverí, obnova kancelárskych priestorov Nitra, Sládkovičova 1 – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2009 – Stavebné úpravy, rekonštrukcia krovu strechy, izolatérske, zatepľovacie a klampiarske práce, BA, Jarabinkova – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Stavebné práce a elektroinštalácie registratúrneho strediska – Banská Bystrica, Horná 77 – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Stavebné práce, montáž klimatizácie a oprava podláh kancelárií v AB Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2009 – RESI stavebné úpravy Pezinok – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2010 – Rekonštrukcia AB, strecha, garáže a sklad Trnava – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2010

2010 – 2010 – Rekonštrukcia kuchyne Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia strechy Žilina, Poštová – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Oplotenie realizácia komunikácií, stavebné úpravy na OPS Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa č. 4492/66 – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2011 – Rekonštrukcia spevnených plôch Komárno – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2010 – Výstavba TO ST Slovensko – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Stavebné úpravy, elektroinštalácie TKB Bratislava, Kukučínova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Odčlenenie technológie ATÚ Nové Zámky, Hlavné námestie 9 – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Stavebné úpravy RESI Topolčany – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Stavebné úpravy RESI Martin – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – ZS a RR bod Handlová, ul. Partizánska 10/1646, par. č. 491 – pre T Mobile Slovensko a.s.
2010 – 2010 – ZS a RR bod Nováky, M.R. Štefánika 2/7 – pre T Mobile Slovensko a.s.
2010 – 2010 – RESI A+B Rekonštrukcia hydroizolácie strechy a terasy Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – TO UTS TKO Nové Zámky – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia stavebné úpravy, rozvodov vody, kanalizácie a sociálnych zariadení v AB Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia zdvojených podláh, demontáž starej podlahy, zdvíhanie serverov TKB Piešťany, J. Murgaša 1 – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia strešného plášťa, oceľová konštrukcia pod satelity Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia odčerpávania, izolácia, oprava strešných zvodov Vrútky, 1. Čsl. Brigády 57 – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Zateplenie, výmena okien a dverí LC Komárno – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2010 – Dodávka a Montáž HRT2 TKB, stavebné úpravy Zvolen, Sládkovičova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – RESI stavebné úpravy, odčlenenie technológie Topoľčany, NZ – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2011 – RESI stavebné úpravy Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Martin, Trenčín – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2011 – Stavebné úpravy v areáli SPP LC Komárno – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2011

2011 – 2011 – Rekonštrukcia objektu 0738, SPP, KS 01 Dielňa strojnej údržby, SE-09226 – Veľké Kapušany – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod Topoľčany, Bernolákova 2112 – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – Rozšírenie ASHZ do miestnosti č. 163,228,231, ST – Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Realizácia ZS a RR bod Komjatice – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – Výstavba novej uplinkovej stanice Praha, Barandov – pre Towercom a.s.
2011 – 2011 – Rekonštrukcia strešného plášťa, oceľová konštrukcia pod satelity, stavebné úpravy v budove Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Žabokreky nad Nitrou – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – RESI, odčlenenie technológie, ST, TKB Prievidza, Bojnická 1384 – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Solčany – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Podolie – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2012 – Rekonštrukcia školiaceho strediska, ST Hrabiny – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Stavebné úpravy, RESI C, SO 2, ST Trenčín – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Horné Chlebany – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Kovarce – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Horná Streda – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Obyce – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Báhoň – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Bánovce nad Bebravou – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Banská Štiavnica – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Dolná Krupá – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Hlohovec – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Hniezdne – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Ihľany – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Kráľová nad Váhom – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Martin – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Prievidza – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Rimavská Sobota – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Žiar nad Hronom – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Žilina – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Veľká Mača – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Komárno časť Veľká Stráž – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Stavebné úpravy, rekonštrukcia striech Banská Bystrica, Hlavná, Školská – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Bratislava, Votrubová 11- I. časť paralelných úprav komplexná rekonštrukcia fasády – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2011 – 2012 – ZS a RR bod stavebné a technologické práce – pre T Mobile Slovensko a.s.

2012

2012 – 2012 – Rekonštrukcia spevnených asfaltových plôch SPP Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2013 – Oplotenie, oprava komunikácií, rekonštrukcia budovy SPP OPS Nové Zámky – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2012 – Stavebné práce v areály SPP a.s. BA, Jurajov Dvor – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2012 – Oplotenie, oprava komunikácií, rekonštrukcia fasády budovy SPP OPS Nové Zámky – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2012 – Rekonštrukcia budovy, výmena okien v AB I, SPP Bratislava, Mlynské Nivy – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2013 – Stavebné, elektroinštalačné práce ZS, SS – pre Slovak Telekom a.s.
2013 – 2013 – Stavebné práce a opravy budov v areály SPP Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013 – 2013 – Stavebné úpravy – rekonštrukcia stropov a fasády, dielne, šatne a TPB MS13022 SPP Nitra, Levická 9 – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2013

2013 – 2013 – Rekonštrukčné práce budov, oprava strešného hydroizolačného povlaku Rožňava – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013 – 2013 – Stavebné úpravy na AB, rekonštrukcia strešnej krytiny a fasády na obj. EKO-SKLADU LC Žilina – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013 – 2013 – Podateľňa a technická registratúra, stavebné úpravy SPP D Bratislava, Mlynské Nivy – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013 – 2014 – Výstavba vstupného objektu areálu „B“ Senica MAT11701 – pre

2014

2014 – 2014 – Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela Pezinok – pre psychiatrickú nemocnicu Philippa Pinela
2014 – 2015 – Rekonštrukcia asfaltového povrchu, zvýšenie úrovne ochrany objektu OPS Senica – pre Eustream a.s.
2014 – 2014 – Oprava zatekania strešných okien, výmena strešnej krytiny – Plavecký Peter – pre Eustream a.s.
2014 – 2014 – Rekonštrukcia objektu ZRNKO Piešťany, Zavretý kút 4882, 14-05-19 výmena okien, dverí, zateplenie fasády – pre Mesto Piešťany
2014 – 2014 – Výmena výplní okenných otvorov na pavilóne A , šatni Evanjelickej spojenej školy Martin, Divadelná 32 – pre Evanjelickú spojenú školu Martin
2014 – 2014 – Rekonštrukcia – výmena strešnej krytiny a zateplenie stropu na MŠ Bratislava, Nové Mesto – pre Bratislava, Nové Mesto
2014 – 2014 – Nadstavba materskej školy Kunerad zateplenie fasády na objekte – pre obec Kunerad
2014 – 2014 – Výmena strešnej krytiny OPS Senica – pre Eustream a.s.
2014 – 2014 – Rekonštrukcia fasády skladu G Nitra, – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2014 – Rekonštrukcia okien Prešov, kapitána Nálepku – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2015 – Revitalizácia parku Sadová, BA Nové mesto – pre Bratislava, Nové Mesto
2014 – 2014 – Maľovanie kancelárií a ostatných priestorov oblasť Východ, oblasť Západ – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2015 – Stavba EC14/006 Senica I. etapa – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2014 – Prístavba domu smútku obec Blatné – pre obec Blatné
2014 – 2014 – Rekonštrukcia základná škola s materskou školou Žilina, Jarná ulica – pre mesto Žilina

previous arrow
next arrow
1991-1996
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
previous arrow
next arrow