Overview

Naše služby

S nasadením najmodernejších technických a ekologických poznatkov vytvárame priestory pre život prichádzajúcej generácie. Riešenia v spojení so schopnosťami v plánovaní a realizácii zaisťujú splnenie týchto požiadaviek. Naše projekty sú výnimočné premyslenými inžinierskymi výkonmi a profesionalitou so zmyslom pre detail. Konáme vždy s presvedčením a s vysokou kvalitou.

Referencie

1991-1996

1991 – 1995 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej Elelektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s

1996

1996 – 1997 – Stavebné prace pri výstavbe Haly na výrobu kompresorov pre Calex a.s. Zlaté Moravce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1996 – 1997 – Stavebné prace pri výstavbe Tehelňa Wieneberg Zlaté Moravce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1996 – 1997 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej Elelektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s

1997

1997 – 1998 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1997-1998 – Zemné búracie a výkopové práce pri výstavbe diaľničného úseku Báb Pata – pre spoločnosť Cesty Nitra a.s.
1997-1998 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Východná Važec – pre spoločnosť Hydrostav Podunajské Biskupice a.s.
1997-1999 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Ladce Sverepec – pre spoločnosť Hydrostav Komárno a.s.
1997 – 1998 – Stavebné prace pri výstavbe Skládky tuhého a komunálneho odpadu Banská Bystrica časť Šálková – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1997 – 1998 – Výstavba typových objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

1998

1997-1999 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Ladce Sverepec – pre spoločnosť Hydrostav Komárno a.s.
1997 – 1998 – Stavebné prace pri výstavbe Skládky tuhého a komunálneho odpadu Banská Bystrica časť Šálková – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1997 – 1998 – Výstavba typových objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1998 – 2000 – Oceľové konštrukcie objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Slovenskej Sporiteňe Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Domu štátnej správy Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.

1999

1997-1999 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Ladce Sverepec – pre spoločnosť Hydrostav Komárno a.s.
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1998 – 2000 – Oceľové konštrukcie objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Slovenskej Sporiteňe Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Domu štátnej správy Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1999 – 2000 – Zemné búracie a stavebné prace pri výstavbe Cementárne v Hornom Srní – pre spoločnosť Vion a.s.
1999 – 2002 – Výstavbe lesných ciest v obvode lesnej správy Duchonka – pre Lesy slovenskej republiky s.p.
1999 – 2001 – Výstavba haly – pre spoločnosť FDT Traiding a.g

2000

2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1998 – 2000 – Oceľové konštrukcie objektov – pre EMO Mochovce a.s.

2001

2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.

2002

2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

2003

2003 – 2004 – Výstavba špedičného centra – pre FDT Traiding a.g.
2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

2004

2004 – 2005 – Rekonštrukcia a zatepľovanie bytov – pre Združenie vlastníkov bytov Severka, Prievidza
2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

2005

2004 – 2005 – Rekonštrukcia a zatepľovanie bytov – pre Združenie vlastníkov bytov Severka, Prievidza
2004 – 2006 – Rámcová zmluva, Stavebné práce pre Slovak Telecom a.s.

2006

2004 - 2006 - Rámcová zmluva, Stavebné práce pre Slovak Telecom a.s.
2006 - 2006 - Predajňa potravin LIDL, Nová Baňa - Stavebné práce pre PSJ Hydrotranzit, a.s.
2006 - 2006 - Predajňa potravin LIDL, Tvrdošín - Stavebné práce pre PSJ Hydrotranzit, a.s.
2006 - 2006 - Predajňa potravin LIDL, Bratislava Galvaniho - Stavebné práce pre PSJ Hydrotranzit, a.s.

2007

2007 - 2010 - Rámcová zmluva, Stavebné práce pre Slovak Telecom a.s.
2007 - 2007 - Predajňa potravin LIDL, Devínska Nová Ves - Stavebné práce pre PSJ Hydrotranzit, a.s.
2007 - 2007 - Zbúranie vysielača Javorina – Towercom a.s.

2008

2008 – 2008 – Výstavba národného monitorovacieho centra Bratislava Kamzík – Towercom a.s.
2008 – 2008 – Rekonštrukcia serverovne Bratislava, Jarošova 3NP – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Rekonštrukcia kancelárskych priestorov, sociálnych zariadení 2NP Banská Bystrica, Školská 10 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RSU Žilina, Poštová 9 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Rekonštrukcia strechy Tajov – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Výstavba TO Luky – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Oprava strechy RSU Svätý Peter – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Elektrická prípojka TO Lúky – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Elektroinštalácia, stavebné úpravy RSU Nitrianske Pravno, Dlhá 402 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Elektroinštalácia, stavebné úpravy RSU Nováky, Námestie SNP 639 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné práce RSU Krupina, Sväto trojičné námestie 1 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI ŠAĽA, Štúrova 834/1 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI SEREĎ, Spádová 1156 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI KOMÁRNO, Damjanichova 3515 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI Žellova 2, BA – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI Kolárska 12, BA – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2009 – Stavebné úpravy RESI HLOHOVEC, SNP 13 – pre Slovak Telekom a.s.

2009

2009 – 2009 – Požiarny vodovod, vodovodná prípojka, vnútorný rozvod Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Stavebné úpravy RESI-Bratislava, Tomášikova – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Výmena okien, vstupných dverí, obnova fasády, rekonštrukcia sociálnych zariadení Zvolen, Lieskovská – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2010 – Zmena účelu užívania miestnosti zo zasadačky na kancelárie Nitra Vihorlatská – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2010 – Rekonštrukcia NTL plynovej kotolne OPS Topoľčany – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2009 – Rekonštrukcia fasády, výmena okien a dverí, obnova kancelárskych priestorov Nitra, Sládkovičova 1 – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2009 – Stavebné úpravy, rekonštrukcia krovu strechy, izolatérske, zatepľovacie a klampiarske práce, BA, Jarabinkova – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Stavebné práce a elektroinštalácie registratúrneho strediska – Banská Bystrica, Horná 77 – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Stavebné práce, montáž klimatizácie a oprava podláh kancelárií v AB Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2009 – RESI stavebné úpravy Pezinok – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2010 – Rekonštrukcia AB, strecha, garáže a sklad Trnava – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2010

2010 – 2010 – Rekonštrukcia kuchyne Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia strechy Žilina, Poštová – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Oplotenie realizácia komunikácií, stavebné úpravy na OPS Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa č. 4492/66 – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2011 – Rekonštrukcia spevnených plôch Komárno – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2010 – Výstavba TO ST Slovensko – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Stavebné úpravy, elektroinštalácie TKB Bratislava, Kukučínova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Odčlenenie technológie ATÚ Nové Zámky, Hlavné námestie 9 – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Stavebné úpravy RESI Topolčany – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Stavebné úpravy RESI Martin – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – ZS a RR bod Handlová, ul. Partizánska 10/1646, par. č. 491 – pre T Mobile Slovensko a.s.
2010 – 2010 – ZS a RR bod Nováky, M.R. Štefánika 2/7 – pre T Mobile Slovensko a.s.
2010 – 2010 – RESI A+B Rekonštrukcia hydroizolácie strechy a terasy Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – TO UTS TKO Nové Zámky – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia stavebné úpravy, rozvodov vody, kanalizácie a sociálnych zariadení v AB Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia zdvojených podláh, demontáž starej podlahy, zdvíhanie serverov TKB Piešťany, J. Murgaša 1 – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia strešného plášťa, oceľová konštrukcia pod satelity Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia odčerpávania, izolácia, oprava strešných zvodov Vrútky, 1. Čsl. Brigády 57 – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Zateplenie, výmena okien a dverí LC Komárno – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2010 – Dodávka a Montáž HRT2 TKB, stavebné úpravy Zvolen, Sládkovičova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – RESI stavebné úpravy, odčlenenie technológie Topoľčany, NZ – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2011 – RESI stavebné úpravy Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Martin, Trenčín – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2011 – Stavebné úpravy v areáli SPP LC Komárno – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2011

2011 – 2011 – Rekonštrukcia objektu 0738, SPP, KS 01 Dielňa strojnej údržby, SE-09226 – Veľké Kapušany – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod Topoľčany, Bernolákova 2112 – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – Rozšírenie ASHZ do miestnosti č. 163,228,231, ST – Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Realizácia ZS a RR bod Komjatice – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – Výstavba novej uplinkovej stanice Praha, Barandov – pre Towercom a.s.
2011 – 2011 – Rekonštrukcia strešného plášťa, oceľová konštrukcia pod satelity, stavebné úpravy v budove Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Žabokreky nad Nitrou – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – RESI, odčlenenie technológie, ST, TKB Prievidza, Bojnická 1384 – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Solčany – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Podolie – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2012 – Rekonštrukcia školiaceho strediska, ST Hrabiny – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Stavebné úpravy, RESI C, SO 2, ST Trenčín – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Horné Chlebany – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Kovarce – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Horná Streda – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Obyce – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Báhoň – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Bánovce nad Bebravou – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Banská Štiavnica – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Dolná Krupá – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Hlohovec – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Hniezdne – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Ihľany – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Kráľová nad Váhom – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Martin – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Prievidza – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Rimavská Sobota – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Žiar nad Hronom – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Žilina – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Veľká Mača – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Komárno časť Veľká Stráž – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Stavebné úpravy, rekonštrukcia striech Banská Bystrica, Hlavná, Školská – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Bratislava, Votrubová 11- I. časť paralelných úprav komplexná rekonštrukcia fasády – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2011 – 2012 – ZS a RR bod stavebné a technologické práce – pre T Mobile Slovensko a.s.

2012

2012 – 2012 – Rekonštrukcia spevnených asfaltových plôch SPP Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2013 – Oplotenie, oprava komunikácií, rekonštrukcia budovy SPP OPS Nové Zámky – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2012 – Stavebné práce v areály SPP a.s. BA, Jurajov Dvor – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2012 – Oplotenie, oprava komunikácií, rekonštrukcia fasády budovy SPP OPS Nové Zámky – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2012 – Rekonštrukcia budovy, výmena okien v AB I, SPP Bratislava, Mlynské Nivy – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2013 – Stavebné, elektroinštalačné práce ZS, SS – pre Slovak Telekom a.s.
2013 – 2013 – Stavebné práce a opravy budov v areály SPP Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2013 – Predajňa potravin LIDL, Karlová Nová Ves - Stavebné práce pre PSJ Hydrotranzit, a.s.
2013 – 2013 – Stavebné úpravy – rekonštrukcia stropov a fasády, dielne, šatne a TPB MS13022 SPP Nitra, Levická 9 – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2013

2012 – 2013 – Predajňa potravin LIDL, Karlová Nová Ves - Stavebné práce pre PSJ Hydrotranzit, a.s.
2013 – 2013 – Rekonštrukčné práce budov, oprava strešného hydroizolačného povlaku Rožňava – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013 – 2013 – Stavebné úpravy na AB, rekonštrukcia strešnej krytiny a fasády na obj. EKO-SKLADU LC Žilina – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013 – 2013 – Podateľňa a technická registratúra, stavebné úpravy SPP D Bratislava, Mlynské Nivy – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013 – 2014 – Výstavba vstupného objektu areálu „B“ Senica MAT11701 – pre

2014

2014 – 2014 – Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela Pezinok – pre psychiatrickú nemocnicu Philippa Pinela
2014 – 2015 – Rekonštrukcia asfaltového povrchu, zvýšenie úrovne ochrany objektu OPS Senica – pre Eustream a.s.
2014 – 2014 – Oprava zatekania strešných okien, výmena strešnej krytiny – Plavecký Peter – pre Eustream a.s.
2014 – 2014 – Rekonštrukcia objektu ZRNKO Piešťany, Zavretý kút 4882, 14-05-19 výmena okien, dverí, zateplenie fasády – pre Mesto Piešťany
2014 – 2014 – Výmena výplní okenných otvorov na pavilóne A , šatni Evanjelickej spojenej školy Martin, Divadelná 32 – pre Evanjelickú spojenú školu Martin
2014 – 2014 – Rekonštrukcia – výmena strešnej krytiny a zateplenie stropu na MŠ Bratislava, Nové Mesto – pre Bratislava, Nové Mesto
2014 – 2014 – Nadstavba materskej školy Kunerad zateplenie fasády na objekte – pre obec Kunerad
2014 – 2014 – Výmena strešnej krytiny OPS Senica – pre Eustream a.s.
2014 – 2014 – Rekonštrukcia fasády skladu G Nitra, – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2014 – Rekonštrukcia okien Prešov, kapitána Nálepku – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2015 – Revitalizácia parku Sadová, BA Nové mesto – pre Bratislava, Nové Mesto
2014 – 2014 – Maľovanie kancelárií a ostatných priestorov oblasť Východ, oblasť Západ – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2015 – Stavba EC14/006 Senica I. etapa – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2014 – Prístavba domu smútku obec Blatné – pre obec Blatné
2014 – 2014 – Rekonštrukcia základná škola s materskou školou Žilina, Jarná ulica – pre mesto Žilina

2015

2014 – 2015 - Revitalizácia parku Sadová Bratislava, Mestská časť BA Nové Mesto

2015 - 2015 - Výmena VZT jednotiek AB I. - II. Etapa - pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s

2015 - 2015 - Zberný dvor Uhrovec - pre Obec Uhrovec

2015 - 2015 - Zvýšenie energetickej účinnosti základnej školy s materskou školou - pre Obec Čataj

2015 - 2015 - Rekonštrukcia ZŠ Dojč na materskú školu – pre Obec Dojč

2015 – 2015 - Rekonštrukcia objektu materskej školy-Pravenec – pre Obec Pravenec

2015 - 2016 - Rekonštrukcia MŠ Kalinčiakova, Bratislava – pre Mestskú časť BA Nové Mesto

2015 - 2016 - Prestavba operačných sál a časti oddelenia Urologickej kliniky – pre Univerzitnú nemocnicu Martin

2016

2015 - 2016 - Rekonštrukcia MŠ Kalinčiakova, Bratislava – pre Mestskú časť BA Nové Mesto

2015 - 2016 - Prestavba operačných sál a časti oddelenia Urologickej kliniky – pre Univerzitnú nemocnicu Martin

2016 – 2016 - Rekonštrukcia a modernizácia hygienických zariadení v budove ZŠ - pre Základnú školu Biskupická, Bratislava

2016 – 2016 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení – pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava
2016 – 2016 - Vybudovanie dopadovej plochy pod Street work parkom – pre Mesto Púchov

2016 – 2016 - Výroba a osadenie ochranných mreží na okná a dvere v budove LDCH – pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica

2016 – 2016 - Výmena oplotenia Materskej školy - pre Mesto Trnava

2016 – 2016 - MŠ Limbová 4 - oprava sociálnych zariadení - pre Mesto Trnava

2016 – 2016 - Rekonštrukcia bytov v bytovom dome na ulici Coburgova – pre Mesto Trnava

2016 – 2016 - Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP – pre Psychiatrickú liečebňu Sučany

2016 – 2016 - Stavebné úpravy RTG pracoviska na CPO - pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2017

2017 – 2017 - Vykonanie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení – pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2017 – 2017 - Rekonštrukcia priestorov rektora s videokonferenčnou miestnosťou - pre Trnavskú univerzitu v Trnave

2017 – 2017 - Oplotenie severnej strany budovy KIGM - pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2017 – 2017 - Oprava strechy budovy Ubytovne - pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2017 – 2017 - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeséniova – Bratislava – pre Mestskú časť Bratislava - Nove Mesto

2017 – 2017 - Výmena plynovej vozokomorovej pece - stavebné práce - pre PPC Čab, a.s.

2017 – 2017 - Kompletná rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne v priestoroch Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali - pre Nitriansky samosprávny kraj

2017 – 2017 - Stavebné a rekonštrukčné práce na objektoch a stavbách PPC Čab a.s. - pre PPC Čab, a.s.

2017 – 2018 - Stavebné úpravy lôžkových oddelení 0.B a 0.C III. Internej kliniky - pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2018

2018 – 2018 - Rozšírenie výroby izolátorov – pre PPC Čab, a.s.

2018 – 2018 - Pracovisko lisovania hybridných izolátorov – pre PPC Čab, a.s.

2018 – 2018 - SO 01/2 Pracovisko lisovania izolátorov č.3 – pre PPC Čab, a.s.

2018 – 2018 - Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie v bloku „C“ na 1.poschodí na pracovisku UNB Nemocnica akad. L. Dérera – pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2018 – 2018 - Prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Šišov - pre Obec Šišov

2018 – 2018 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na lôžkovej časti a JIS na I. Internej klinike v UNB Nemocnica akad. L. Dérera - pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2018 - 2018 - Rekonštrukcia chodníkov v Obci Dolné Naštice – pre Obec Dolné Naštice

2018 - 2018 - Stavebné a rekonštrukčné práce na objektoch a stavbách PPC Čab a.s. – pre PPC Čab a.s

2019

2019 – 2019 - Oprava izieb a spojovacej chodby na ŠD Mladá garda 1. etapa - pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave

2019 – 2019 - Stavebné a rekonštrukčné práce na objektoch a stavbách PPC Čab a.s. – pre PPC Čab a.s.

2019 – 2019 - Revitalizácia strechy bytového domu - pre FINARTE s.r.o.

2019 – 2019 - Obnova centra obecných služieb Oľka - pre Obec Oľka

2019 – 2019 - Oprava izieb a spojovacej chodby na ŠD Mladá garda 2. etapa – pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave

2019 – 2019 - Rekonštrukcie kúpeľní pre imobilných pacientov na lôžkových oddeleniach v Nemocnici sv. Cyrila a Metod – pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2019 – 2020 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice - pre Obec Čachtice

2019 – 2020 - Rekonštrukcia mestskej knižnice – pre Mesto Žiar nad Hronom

2019 – 2020 - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves – pre Obec Krásna Ves

2020

2019 – 2020 - Rekonštrukcia mestskej knižnice – pre Mesto Žiar nad Hronom

2019 – 2020 - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves – pre Obec Krásna Ves

2020 – 2020 - Rekonštrukcia domov smútku v obci Ostratice - pre Obec Ostratice

2020 – 2020 - Modernizácia školiaceho strediska (objekt č. 19) ÚVTOS a ÚVV Ilava – pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

2020 – 2020 - Oprava izieb na ŠD Mladá garda 3. etapa – pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave

2020 – 2021 - Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy (objekt č. 14) v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava – pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

2020 – 2021 - Protipožiarna bezpečnosť - "PENZIÓN" ZSS Topoľčany - pre Nitriansky samosprávny kraj

2020 – 2021 - Komplexná rekonštrukcia oddelenia a vybudovanie JIS kardiologická a metabolická v Nemocnici akademika L. Dérera v Bratislave – pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2021

2020 – 2021 - Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy (objekt č. 14) v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava – pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

2020 – 2021 - Protipožiarna bezpečnosť - "PENZIÓN" ZSS Topoľčany - pre Nitriansky samosprávny kraj

2020 – 2021 - Komplexná rekonštrukcia oddelenia a vybudovanie JIS kardiologická a metabolická v Nemocnici akademika L. Dérera v Bratislave – pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2021 – 2021 - Oprava izieb na ŠD Mladá garda 4. etapa – pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave

2021 - 2022 - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Námestí slobody 12 v Bratislave – pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

2021 – 2022 - SOŠ OaS Nová Baňa – Rekonštrukcia objektov školy II. Etapa - pre Strednú odbornú školau obchodu a služieb

2022

2021 - 2022 - Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Námestí slobody 12 v Bratislave – pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

2021 – 2022 - SOŠ OaS Nová Baňa – Rekonštrukcia objektov školy II. Etapa - pre Strednú odbornú školau obchodu a služieb

2022 – 2022 - Materská škola Brestovany - prístavba jedálne – pre Obec Brestovany

2022 – 2022 - Stavebné úpravy v objekte Pavilónu materiálových vied SAV – pre Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

2022 – 2022 - ÚMMS SAV Bratislava - Experimentálna hala m.č.1.17 - časť stavebné práce – úpravy – pre Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied

2022 – 2022 - Oprava izieb na ŠD Mladá garda 5. etapa – pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave

2022 – 2022 - Úprava priestorov pre NTIC v UNB, Nemocnica akad. L. Dérera – pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2022 – 2022 - Dodávka a montáž plastového okna a dverí Logopedickej ambulancie - pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

2022 – 2023 - Dodávka a montáž samozatváracieho systému na dvere – PENZIÓN, ZSS Topoľčany – pre Nitriansky samosprávny kraj

2023

2022 – 2023 - Dodávka a montáž samozatváracieho systému na dvere – PENZIÓN, ZSS Topoľčany – pre Nitriansky samosprávny kraj

2023 – 2023 - Rekonštrukcia priestorov bloku B9 na ŠD Mladosť – pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave

2023 – 2023 - Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov – pre Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

2023 – 2023 - Zhotovenie - stavebné a konštrukčné práce pre kontajnery, kovové konštrukcie – pre PENZIÓN, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

2023 – 2023 - Centrum voľného času, Trenčianska Turná – pre Obec Trenčianska Turná

2023 – 2023 - Rekonštrukcia priestorov pre umiestnenie angiografického prístroja – pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

previous arrow
next arrow
1991-1996
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
previous arrow
next arrow