Overview

Naše služby

S nasadením najmodernejších technických a ekologických poznatkov vytvárame priestory pre život prichádzajúcej generácie. Riešenia v spojení so schopnosťami v plánovaní a realizácii zaisťujú splnenie týchto požiadaviek. Naše projekty sú výnimočné premyslenými inžinierskymi výkonmi a profesionalitou so zmyslom pre detail. Konáme vždy s presvedčením a s vysokou kvalitou.

Referencie

1991 – 1995 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej Elelektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s

1996 – 1997 – Stavebné prace pri výstavbe Haly na výrobu kompresorov pre Calex a.s. Zlaté Moravce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1996 – 1997 – Stavebné prace pri výstavbe Tehelňa Wieneberg Zlaté Moravce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1996 – 1997 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej Elelektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s

1997 – 1998 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1997-1998 – Zemné búracie a výkopové práce pri výstavbe diaľničného úseku Báb Pata – pre spoločnosť Cesty Nitra a.s.
1997-1998 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Východná Važec – pre spoločnosť Hydrostav Podunajské Biskupice a.s.
1997-1999 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Ladce Sverepec – pre spoločnosť Hydrostav Komárno a.s.
1997 – 1998 – Stavebné prace pri výstavbe Skládky tuhého a komunálneho odpadu Banská Bystrica časť Šálková – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1997 – 1998 – Výstavba typových objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

1997-1999 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Ladce Sverepec – pre spoločnosť Hydrostav Komárno a.s.
1997 – 1998 – Stavebné prace pri výstavbe Skládky tuhého a komunálneho odpadu Banská Bystrica časť Šálková – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1997 – 1998 – Výstavba typových objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1998 – 2000 – Oceľové konštrukcie objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Slovenskej Sporiteňe Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Domu štátnej správy Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.

1997-1999 – Stavebné prace pri výstavbe diaľničného úseku Ladce Sverepec – pre spoločnosť Hydrostav Komárno a.s.
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1998 – 2000 – Oceľové konštrukcie objektov – pre EMO Mochovce a.s.
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Slovenskej Sporiteňe Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s
1998 – 1999 – Stavebné prace pri výstavbe Domu štátnej správy Banská Bystrica – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1999 – 2000 – Zemné búracie a stavebné prace pri výstavbe Cementárne v Hornom Srní – pre spoločnosť Vion a.s.
1999 – 2002 – Výstavbe lesných ciest v obvode lesnej správy Duchonka – pre Lesy slovenskej republiky s.p.
1999 – 2001 – Výstavba haly – pre spoločnosť FDT Traiding a.g

2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.
1998 – 2000 – Oceľové konštrukcie objektov – pre EMO Mochovce a.s.

2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.
1998 – 2001 – Stavebné prace pri výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce – pre spoločnosť Hydrostav Mochovce a.s.

2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

2003 – 2004 – Výstavba špedičného centra – pre FDT Traiding a.g.
2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

2004 – 2005 – Rekonštrukcia a zatepľovanie bytov – pre Združenie vlastníkov bytov Severka, Prievidza
2000 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenskú Poštu a.s.
2002 – 2004 – Rekonštrukcia bytových jednotiek a zatepľovacie práce – pre Združenie vlastníkov bytov
1997 – 2004 – Rámcová zmluva, Stavebné práce – pre Slovenské Telekomunikácie a.s.

2004 – 2005 – Rekonštrukcia a zatepľovanie bytov – pre Združenie vlastníkov bytov Severka, Prievidza
2004 – 2006 – Rámcová zmluva, Stavebné práce pre Slovak Telecom a.s.

2004 – 2006 – Rámcová zmluva, Stavebné práce pre Slovak Telecom a.s.

2007 – 2010 – Rámcová zmluva, Stavebné práce pre Slovak Telecom a.s.
2007 – 2007 – Zbúranie vysielača Javorina – Towercom a.s.

2008 – 2008 – Výstavba národného monitorovacieho centra Bratislava Kamzík – Towercom a.s.
2008 – 2008 – Rekonštrukcia serverovne Bratislava, Jarošova 3NP – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Rekonštrukcia kancelárskych priestorov, sociálnych zariadení 2NP Banská Bystrica, Školská 10 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RSU Žilina, Poštová 9 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Rekonštrukcia strechy Tajov – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Výstavba TO Luky – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Oprava strechy RSU Svätý Peter – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Elektrická prípojka TO Lúky – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Elektroinštalácia, stavebné úpravy RSU Nitrianske Pravno, Dlhá 402 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Elektroinštalácia, stavebné úpravy RSU Nováky, Námestie SNP 639 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné práce RSU Krupina, Sväto trojičné námestie 1 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI ŠAĽA, Štúrova 834/1 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI SEREĎ, Spádová 1156 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI KOMÁRNO, Damjanichova 3515 – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI Žellova 2, BA – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2008 – Stavebné úpravy RESI Kolárska 12, BA – pre Slovak Telekom a.s.
2008 – 2009 – Stavebné úpravy RESI HLOHOVEC, SNP 13 – pre Slovak Telekom a.s.

2009 – 2009 – Požiarny vodovod, vodovodná prípojka, vnútorný rozvod Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Stavebné úpravy RESI-Bratislava, Tomášikova – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Výmena okien, vstupných dverí, obnova fasády, rekonštrukcia sociálnych zariadení Zvolen, Lieskovská – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2010 – Zmena účelu užívania miestnosti zo zasadačky na kancelárie Nitra Vihorlatská – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2010 – Rekonštrukcia NTL plynovej kotolne OPS Topoľčany – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2009 – Rekonštrukcia fasády, výmena okien a dverí, obnova kancelárskych priestorov Nitra, Sládkovičova 1 – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2009 – Stavebné úpravy, rekonštrukcia krovu strechy, izolatérske, zatepľovacie a klampiarske práce, BA, Jarabinkova – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Stavebné práce a elektroinštalácie registratúrneho strediska – Banská Bystrica, Horná 77 – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2009 – Stavebné práce, montáž klimatizácie a oprava podláh kancelárií v AB Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2009 – 2009 – RESI stavebné úpravy Pezinok – pre Slovak Telekom a.s.
2009 – 2010 – Rekonštrukcia AB, strecha, garáže a sklad Trnava – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2010 – 2010 – Rekonštrukcia kuchyne Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia strechy Žilina, Poštová – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Oplotenie realizácia komunikácií, stavebné úpravy na OPS Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa č. 4492/66 – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2011 – Rekonštrukcia spevnených plôch Komárno – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2010 – Výstavba TO ST Slovensko – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Stavebné úpravy, elektroinštalácie TKB Bratislava, Kukučínova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Odčlenenie technológie ATÚ Nové Zámky, Hlavné námestie 9 – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Stavebné úpravy RESI Topolčany – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Stavebné úpravy RESI Martin – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – ZS a RR bod Handlová, ul. Partizánska 10/1646, par. č. 491 – pre T Mobile Slovensko a.s.
2010 – 2010 – ZS a RR bod Nováky, M.R. Štefánika 2/7 – pre T Mobile Slovensko a.s.
2010 – 2010 – RESI A+B Rekonštrukcia hydroizolácie strechy a terasy Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – TO UTS TKO Nové Zámky – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia stavebné úpravy, rozvodov vody, kanalizácie a sociálnych zariadení v AB Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia zdvojených podláh, demontáž starej podlahy, zdvíhanie serverov TKB Piešťany, J. Murgaša 1 – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia strešného plášťa, oceľová konštrukcia pod satelity Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Rekonštrukcia odčerpávania, izolácia, oprava strešných zvodov Vrútky, 1. Čsl. Brigády 57 – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – Zateplenie, výmena okien a dverí LC Komárno – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2010 – 2010 – Dodávka a Montáž HRT2 TKB, stavebné úpravy Zvolen, Sládkovičova – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2010 – RESI stavebné úpravy, odčlenenie technológie Topoľčany, NZ – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2011 – RESI stavebné úpravy Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Martin, Trenčín – pre Slovak Telekom a.s.
2010 – 2011 – Stavebné úpravy v areáli SPP LC Komárno – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2011 – 2011 – Rekonštrukcia objektu 0738, SPP, KS 01 Dielňa strojnej údržby, SE-09226 – Veľké Kapušany – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod Topoľčany, Bernolákova 2112 – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – Rozšírenie ASHZ do miestnosti č. 163,228,231, ST – Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Realizácia ZS a RR bod Komjatice – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – Výstavba novej uplinkovej stanice Praha, Barandov – pre Towercom a.s.
2011 – 2011 – Rekonštrukcia strešného plášťa, oceľová konštrukcia pod satelity, stavebné úpravy v budove Bratislava, Jarošova – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Žabokreky nad Nitrou – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – RESI, odčlenenie technológie, ST, TKB Prievidza, Bojnická 1384 – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Solčany – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Podolie – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2012 – Rekonštrukcia školiaceho strediska, ST Hrabiny – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Stavebné úpravy, RESI C, SO 2, ST Trenčín – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Horné Chlebany – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Kovarce – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Horná Streda – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – ZS a RR bod, ST Obyce – pre T Mobile Slovensko a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Báhoň – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Bánovce nad Bebravou – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Banská Štiavnica – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Dolná Krupá – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Hlohovec – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Hniezdne – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Ihľany – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Kráľová nad Váhom – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Martin – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Prievidza – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Rimavská Sobota – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Žiar nad Hronom – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Žilina – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Veľká Mača – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – MSAN, ST Komárno časť Veľká Stráž – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Stavebné úpravy, rekonštrukcia striech Banská Bystrica, Hlavná, Školská – pre Slovak Telekom a.s.
2011 – 2011 – Bratislava, Votrubová 11- I. časť paralelných úprav komplexná rekonštrukcia fasády – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2011 – 2012 – ZS a RR bod stavebné a technologické práce – pre T Mobile Slovensko a.s.

2012 – 2012 – Rekonštrukcia spevnených asfaltových plôch SPP Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2013 – Oplotenie, oprava komunikácií, rekonštrukcia budovy SPP OPS Nové Zámky – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2012 – Stavebné práce v areály SPP a.s. BA, Jurajov Dvor – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2012 – Oplotenie, oprava komunikácií, rekonštrukcia fasády budovy SPP OPS Nové Zámky – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2012 – Rekonštrukcia budovy, výmena okien v AB I, SPP Bratislava, Mlynské Nivy – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2012 – 2013 – Stavebné, elektroinštalačné práce ZS, SS – pre Slovak Telekom a.s.
2013 – 2013 – Stavebné práce a opravy budov v areály SPP Zvolen – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013 – 2013 – Stavebné úpravy – rekonštrukcia stropov a fasády, dielne, šatne a TPB MS13022 SPP Nitra, Levická 9 – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2013 – 2013 – Rekonštrukčné práce budov, oprava strešného hydroizolačného povlaku Rožňava – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013 – 2013 – Stavebné úpravy na AB, rekonštrukcia strešnej krytiny a fasády na obj. EKO-SKLADU LC Žilina – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013 – 2013 – Podateľňa a technická registratúra, stavebné úpravy SPP D Bratislava, Mlynské Nivy – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2013 – 2014 – Výstavba vstupného objektu areálu „B“ Senica MAT11701 – pre

2014 – 2014 – Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela Pezinok – pre psychiatrickú nemocnicu Philippa Pinela
2014 – 2015 – Rekonštrukcia asfaltového povrchu, zvýšenie úrovne ochrany objektu OPS Senica – pre Eustream a.s.
2014 – 2014 – Oprava zatekania strešných okien, výmena strešnej krytiny – Plavecký Peter – pre Eustream a.s.
2014 – 2014 – Rekonštrukcia objektu ZRNKO Piešťany, Zavretý kút 4882, 14-05-19 výmena okien, dverí, zateplenie fasády – pre Mesto Piešťany
2014 – 2014 – Výmena výplní okenných otvorov na pavilóne A , šatni Evanjelickej spojenej školy Martin, Divadelná 32 – pre Evanjelickú spojenú školu Martin
2014 – 2014 – Rekonštrukcia – výmena strešnej krytiny a zateplenie stropu na MŠ Bratislava, Nové Mesto – pre Bratislava, Nové Mesto
2014 – 2014 – Nadstavba materskej školy Kunerad zateplenie fasády na objekte – pre obec Kunerad
2014 – 2014 – Výmena strešnej krytiny OPS Senica – pre Eustream a.s.
2014 – 2014 – Rekonštrukcia fasády skladu G Nitra, – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2014 – Rekonštrukcia okien Prešov, kapitána Nálepku – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2015 – Revitalizácia parku Sadová, BA Nové mesto – pre Bratislava, Nové Mesto
2014 – 2014 – Maľovanie kancelárií a ostatných priestorov oblasť Východ, oblasť Západ – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2015 – Stavba EC14/006 Senica I. etapa – pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2014 – 2014 – Prístavba domu smútku obec Blatné – pre obec Blatné
2014 – 2014 – Rekonštrukcia základná škola s materskou školou Žilina, Jarná ulica – pre mesto Žilina

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ING. TEODOR PÁL

ING. TEODOR PÁL

Spoločnosť Construction s.r.o. tvoria predovšetkým šikovní ľudia – špecialisti z rôznych odborov, vďaka ktorým je každá stavba postavená na 110% s dôrazom na detaily a kvalitu. Vďaka desiatkam šikovných hláv a rúk s nami môžete byť od prvého dotyku ceruzky s papierom až po odovzdanie kľúčov od stavby.


Kontaktný formulár
First Name  
Last Name  
Email  
Phone  
Subject  
Attachment   Attach files
Each of your file(s) can be up to 20MB in size.
Captcha 
   
powered by

What's the password?

Login to your account