Hľadáte prácu
Hladáte prácu???
už ste našli

významná, etablovaná stavebná firma stredného charakteru ,
výhoda stability zavedenej slovenskej spoločnosti,
práca na náročných a jedinečných projektoch, odborné,
manažérske a jazykové vzdelávanie,
dobrý kolektív pracovníkov,
prémie podľa podielu na zákazke, štandardizovaných zavedené systémy
možnosť ďalšieho osobného a profesionálneho rastu,

Ekonóm
Ekonóm
Náplň práce:
Kompletné vedenie účtovníctva firmy, podvojné účtovníctvo, mzdy, pošta, vystavovanie daňových priznaní, vypracovanie štatistík, firemných výkazov, účtovných uzávierok, vedenie evidencie v ekonomickom programe.

Požiadavky:
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
Ostatné znalosti
Fakturácia - pokročilý
Hospodárska korešpondencia - pokročilý
Mzdové účtovníctvo - pokročilý
Personalistika - pokročilý
Strojopis - pokročilý
Podvojné účtovníctvo - pokročilý
Microsoft Word - základy
Microsoft Excel - základy
Microsoft Outlook - základy
OMEGA - základy
Pozícia je vhodná pre absolventa

zmysel pre detail, samostatnosť a zodpovednosť

výhodou je znalosť nemeckého alebo anglického jazyka

Tešíme sa na Vás

Construction s.r.o.

Zanechajte nám odkaz

Asistent stavbyvedúceho
Asistent stavbyvedúceho
Náplň práce:
organizovanie a riadenie stavebných prác
koordinácia subdodávateľo
vedenie administratívnej práce stavby (stavebný denník, dochádzak, BOZP, evidencie...)
kontrola a preberanie stavebných prác
komunikácia s projektantom a TDI
objednávanie materiálov, vystavovanie objednávok

Požiadavky:
stredoškolské vzdelanie s maturitou, zameranie: pozemné stavby
PC znalosti: Microsoft Office - základy
výborné čítanie výkresov
technické zručnosti
znalosti technologických postupov
koordinačné a organizačné schopnosti
schopnosť motivovať a kontrolovať ľudí
vodičský preukaz skupina B
prax v riadení prác priamo na stavbe 2 roky
znalosť nemeckého alebo anglického jazyka vítaná
samostatnosť, flexibilita, organizačné a riadiace schopnosti

Tešíme sa na Vás

Construction s.r.o.

Zanechajte nám odkaz

Rozpočtár, príprava stavieb
Rozpočtár, príprava stavieb
Náplň práce:
získavanie nových zákaziek
tvorba rozpočtov a cenových ponúk nových zákaziek
nákladová a technická príprava stavieb
kontrola dokumentácie stavieb a technických riešení
komunikácia s investorom, obhajoba cenových ponúk a návrhov
uzatváranie zmlúv a objednávok so subdodávateľmi
vyhľadávanie nových subdodávateľov
vyhľadávanie a zazmluvňovanie vhodných dodávateľov stavby

Požiadavky:
stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: pozemné stavby
PC znalosti: Microsoft Excel - pokročilý, Microsoft Office, CENKROS, AutoCAD - základy
vodičský preukaz skupiny B
dobrá orientácia v stavebných cenách
zmysel pre presnosť a precíznosť
znalosť technologických postupov a technických riešení v pozemných stavbách
samostatnosť, technické myslenie, zodpovednosť
prax v danom odbore 2 roky
výborná technická a argumentačná schopnosť komunikácie
výhodou je znalosť nemeckého alebo anglického jazyka

Tešíme sa na Vás

Construction s.r.o.

Zanechajte nám odkaz

Kvalitár, technik
Kvalitár, technik
Náplň práce:
interný dohľad nad vykonávanými prácami na stavbách našej spoločnosti, kotrola kvality, návrh riešení a opatrení
návrhy, detaily vhodných technických riešení
vypracovávanie systémových riešení a systémových detailov v rámci spoločnosti
zabezpečovanie neustáleho vzdelávania a zdokonaľovania sa spolupracovníkov
riešenie reklamačných konaní
kontrola realizačnej dokumentácie spoločnosti na stavbách
archivácia a starostlivosť o porealizačnú dokumentáciu

Požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: pozemné stavby
PC znalosti: Microsoft Excel - pokročilý, Microsoft Office, AutoCAD - základy
vodičský preukaz skupiny B
prax na pozácii 3 roky
samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť
znalosť nemeckého jazyka vítaná
zmysel pre detail
vysoké technické myslenie, znalosť technologických postupov
výborná technická a argumentačná schopnosť komunikácie
schopnosť riadiť a motivovať ľudí

Tešíme sa na Vás

Construction s.r.o.

Zanechajte nám odkaz

Robotník, remeselník
Robotník, remeselník
Náplň práce:
práce na stavbe ako murár, tesár, zatepľovač, omietkar, stierkár

Požiadavky:
stredoškolské vzdelanie bez maturity alebo učnovské vzdelanie, zameranie: stavebné, technické
samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
technické zručnosti
prax v odbore
dobrý zdravotný stav
znalosť čítania výkresov - základy

Tešíme sa na Vás

Construction s.r.o.

Zanechajte nám odkaz

Stavbyvedúci
Stavbyvedúci
Náplň práce:
zrealizovanie diela, stavby, pridelenej zákazky od začiatku až po uvedenie do úžívania alebo odovzdania
komunikácia s investorom, projektantom a TDI
odsúhlasovanie prác a technických riešení, návrhy technických riešení a detailov
odsúhlasovanie a tvorba cenových návrhov, naviac prác a fakturácie
preberanie a odovzdávanie prác, kontrola prevádzaných prác na stavbe
koordinovanie všetkých súčastí stavby tak, aby bol dodržaný termín, technické nároky, kvalita a hospodársky výsledok
uzatváranie zmlúv, vyrokúvanie zmluvných podmienok
kontrola cenových ponúk, kontrola fakturácie a nákladov

Požiadavky:
stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: pozemné stavby
fakturácia - základy
PC znalosti: Microsoft Excel - pokročilý, Microsoft Office, AutoCAD - základy
vodičský preukaz skupiny B
prax v danom odbore 2 roky
zmysel pre detail, dokonalosť, termín, záruky
technické myslenie, znalosť technologických postupov a detailov
cenové znalosti v stavebníctve
samostatnosť a zodpovednosť pri riadení a koordinovaní prác počas výstavby
výhodou je odborná spôsobilosť - stavbyvedúci
výhodou je znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
výborná technická a argumentačná schopnosť komunikácie
schopnosť motivovať a dosahovať požadované výsledky pri práci s ľuďmi

Tešíme sa na Vás

Construction s.r.o.

Zanechajte nám odkaz

previous arrow
next arrow
Hľadáte prácu
Ekonóm
Asistent stavbyvedúceho
Rozpočtár, príprava stavieb
Kvalitár, technik
Robotník, remeselník
Stavbyvedúci
previous arrow
next arrow