Získali sme robustné vedenie záznamov a rozšírenú tímovú komunikáciu

Ako obchodný riaditeľ som zodpovedný za dohľad nad funkciami komerčného manažmentu pri doručovaní projektov a širších obchodných operáciách. To zahŕňa zmluvné dohody (klient a dodávateľský reťazec), dodržiavanie právnych predpisov, projektové kontroly a riadenie procesov oceňovania a ich integráciu s finančnými procesmi.

Stavebný denník je použitý v každej schéme. Používanie sa líšilo od lokality k lokalite a toto je niečo, čo sme sa snažia vylepšiť, aby sme mali na všetkých lokalitách štandardnejší postup.

Časom sme zistili, že medzi prístupmi k projektovým kontrolám chýba konzistentnosť, pričom jedným z príkladov bolo, že zodpovedný pracovníci investora buď nemali záznamy v denníkoch na štandartnej úrovni , alebo nemali žiadne . Proste nevyjadrovali sa k našim zápisom v stavebnom denníku. Potrebovali sme vniesť určitý poriadok do toho, ako k tomuto prvku pristupujeme, a snažili sa preskúmať trh.

Keď sme analyzovali, prečo boli naše záznamy slabé, jednou z príčin bola nedostatočná konzistentnosť (okrem iných faktorov), pretože neexistovala žiadna súprava nástrojov , ktorá by zjednodušila život tímu.

Napriek tomu že je ťažké zistiť hmatateľný budúci finančný prínos venoval som sa tejto problematike.

 Hlavným obchodným prípadom pre nás ako spoločnosť bol prehraný súdny spor, pretože naše záznamy boli po rokoch nečitatelné. Aj keď bola naša argumentácia správna, bez záznamov sme nedokázali, čo sme povedali. Stálo nás to niekoľko tisíc eur, preto sme potrebovali zabrániť tomu, aby sa to opakovalo. 

Implementácia akéhokoľvek nového procesu v tíme je náročná. Aplikácia bola prijatá zmiešane aj na strane kolegov aj na strane investora, ale prevažne pozitívne. Zlyhania, s ktorými sa z času na čas stretli, sú spôsobené ľudskými dôvodmi, určite nie softvérom alebo funkcionalitou lokality.

Teraz mám však dobrý pocit z toho že niektorý investory aj v prípade že pre nich už neriešime konkretnú zákazku su toto riešenie stavebného denníka natolko osvojili že im ho prenajímame ako službu

Vložiť komentár