Construction s.r.o. https://construction.sk LEADER IN CONSTRUCTION Sat, 01 Aug 2020 19:24:28 +0000 sk-SK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 https://construction.sk/wp-content/uploads/2020/05/logo92-150x150.png Construction s.r.o. https://construction.sk 32 32 Správa z roku 2020: Stavebníctvo vo verejnom obstarávaní trpí PREMRHANýM časom a pomalými platbami https://construction.sk/2020/08/01/sprava-z-roku-2020-stavebnictvo-trpi-premrhanim-casom-a-pomalymi-platbami/ https://construction.sk/2020/08/01/sprava-z-roku-2020-stavebnictvo-trpi-premrhanim-casom-a-pomalymi-platbami/#respond Sat, 01 Aug 2020 17:51:21 +0000 https://construction.sk/?p=1503 Stavebný projekt sa teoreticky riadi osvedčeným procesom: Odhadnite si prácu, vyhrajte ponuku, urobte prácu správne, držte krok s papierovaním, dostaňte zaplatené – všetko podľa plánu a pod rozpočtom. Stavebné práce vo verejnom obstarávaní nanešťastie nie ...

Read MoreSpráva z roku 2020: Stavebníctvo vo verejnom obstarávaní trpí PREMRHANýM časom a pomalými platbami

The post Správa z roku 2020: Stavebníctvo vo verejnom obstarávaní trpí PREMRHANýM časom a pomalými platbami appeared first on Construction s.r.o..

]]>

Stavebný projekt sa teoreticky riadi osvedčeným procesom:

Odhadnite si prácu, vyhrajte ponuku, urobte prácu správne, držte krok s papierovaním, dostaňte zaplatené – všetko podľa plánu a pod rozpočtom.

Stavebné práce vo verejnom obstarávaní nanešťastie nie sú také jednoduché alebo priamočiare. Vo svojich odpovediach na prieskum uskutočnený v prvom štvrť roku 2020 vyše 540 stavebných firiem odhalilo, ako je tento proces sťažený.

Koordinácia všetkých dielikov skladačky na stavbe vyžaduje procesy, ktoré podporujú otvorenú, transparentnú komunikáciu a vysoký stupeň spolupráce všetkých zúčastnených. Tieto procesy sú najdôležitejšie medzi dodávateľmi, subdodávateľmi, dodávateľmi projektu, ako aj medzi terénnymi pracovníkmi a pracovníkmi back office. A kde sa v tomto všetkom skrýva investor….

Nanešťastie zlé plánovanie a koordinácia pri verejnom obstarávaní spôsobuje zlyhanie procesu a náklady stavebných firiem. Prestoje stoja čas, peniaze a niekedy dobrú povesť.

Konštrukčný projekt a rozpočet predstavuje krehkú rovnováhu pracovných postupností, pričom mnohé z nich úzko závisia od ich kvality a spracovania.

Akýkoľvek vonkajší vplyv môže prerušiť tok práce, od nepriaznivého počasia po ochorenie až po prerušenie dodávateľského reťazca.

Ale žiadny z týchto vplyvov nemá taký katastrofálny dopad ako nepripravenosť projektu vo verejnom obstarávaní

stavebných firiem očakáva oneskorenie niektorých alebo všetkých svojich projektov v súvislosti z verejným obstarávaním.

Platenie v stavebníctve pri verejnom obstarávaní si vyžaduje veľa času, trpezlivosti a úsilia

Iba asi tretina firiem (26%) tvrdí, že dostávajú platby do 30 dní od fakturácie.

V skutočnosti 5 zo 6 firiem zvyčajne čaká 60 dní alebo dlhšie po fakturácii, aby bola vyplatená ich práca.

Spokojnosť s úhradami vo verejnom obstarávaní
7%

Najčastejšie dôvody oneskorených platieb?

Čakanie na platbu od vlastníka (54%), chybná práca (26%) a problémy vo fakturácií (23%).

The post Správa z roku 2020: Stavebníctvo vo verejnom obstarávaní trpí PREMRHANýM časom a pomalými platbami appeared first on Construction s.r.o..

]]>
https://construction.sk/2020/08/01/sprava-z-roku-2020-stavebnictvo-trpi-premrhanim-casom-a-pomalymi-platbami/feed/ 0
potenciál BIM sa ešte musí uvoľniť https://construction.sk/2019/08/01/cely-potencial-bim-sa-este-musi-uvolnit/ https://construction.sk/2019/08/01/cely-potencial-bim-sa-este-musi-uvolnit/#respond Thu, 01 Aug 2019 07:03:00 +0000 https://construction.sk/?p=1472 Construction s.r.o. sa prispôsobuje potrebám svojich zákazníkov „Aj keď je BIM na ceste k tomu, aby sa stala hlavným prúdom vo väčšine stavebných firiem v rozvinutých krajinách, jej používanie ešte stále nie je štandartom. Pre mnohých ...

Read Morepotenciál BIM sa ešte musí uvoľniť

The post potenciál BIM sa ešte musí uvoľniť appeared first on Construction s.r.o..

]]>

Construction s.r.o. sa prispôsobuje potrebám svojich zákazníkov

„Aj keď je BIM na ceste k tomu, aby sa stala hlavným prúdom vo väčšine stavebných firiem v rozvinutých krajinách, jej používanie ešte stále nie je štandartom. Pre mnohých je BIM nástrojom na vytváranie výkresov alebo zobrazovanie trojrozmerných pohľadov na dizajn.

Najčastejšie sa nevyužívajú všetky možnosti BIM ako nástroja na správu informácií. Tvorcovia modelu BIM pravidelne nepridávajú údaje, ktoré by mohol použiť nasledujúci tím v projektovom reťazci. Preto je v stavebníctve veľa prepracovaní a odhadov. Klienti si okrem toho neuvedomujú skutočný potenciál BIM, takže namiesto cenných informácií kupujú kresby. Preto je obchodný prípad BIM často nanajvýš slabý.

 

BIM už nie je len pre odborníkov

Keď sa do procesov digitálnej výstavby zapája postupne viac a viac ľudí spoločnosti využívajúce BIM už nebudú malou menšinou v pracovnom postupe. Zjednodušenie BIM a jeho automatizácia a sprístupnenie pre väčšinu je rozhodujúce pre plné využitie výhod konštrukcie založenej na modelovom systéme. Schopnosť automatizovať procesy je kľúčovým faktorom úspechu, rovnako ako poskytovanie informácií vo formáte, ktorý najlepšie slúži užívateľovi.

Cieľom projektu v spoločnosti Construction s.r.o.je čo najhladší prechod na konštrukcie založenú na modelovom systéme. Umožňuje to klientom automaticky skontrolovať, či to, čo získajú od dizajnérov, je to, za čo zaplatili. Podobne môžu dizajnéri použiť tento nástroj na samokontrolu svojich modelov. Pre mnohých nie je cenným výstupom z BIM grafika a 3D, ale práve informácie a procesy. Použitie BIM aj prostredníctvom Excelu je odpoveďou na mnohé skutočné výzvy v stavebníctve.

Integrované dodávanie projektov (IPD) a projektové spojenectvo získavajú na popularite, pretože riešia mnohé problémy spojené s tradičnou výstavbou. 

Schopnosť kombinovať modely prostredníctvom IPD a ich kontrola v našej spoločnosti šetrí čas a pomáha eliminovať nákladné chyby. Umožňuje tiež zaznamenávať zistenia, aby sa najlepšie riešenia preniesli na ďalší projekt.

The post potenciál BIM sa ešte musí uvoľniť appeared first on Construction s.r.o..

]]>
https://construction.sk/2019/08/01/cely-potencial-bim-sa-este-musi-uvolnit/feed/ 0
Psychológia vo vyfarbovaní zabudovaného prostredia https://construction.sk/2013/08/01/elementor-1448/ https://construction.sk/2013/08/01/elementor-1448/#respond Thu, 01 Aug 2013 06:04:00 +0000 https://construction.sk/?p=1448 niektoré z farebných trendov skutočne prichádzajú až k psychologickým a emočným reakciám ľudí Existujú dané aspekty základných farieb.  Kombinácia modrej so žltou vytvára napríklad zelenú farbu. Červená znamená stop, zelená znamená ísť. Samotný vstup farby do ľudského ...

Read MorePsychológia vo vyfarbovaní zabudovaného prostredia

The post Psychológia vo vyfarbovaní zabudovaného prostredia appeared first on Construction s.r.o..

]]>

niektoré z farebných trendov skutočne prichádzajú až k psychologickým a emočným reakciám ľudí

Existujú dané aspekty základných farieb.

 Kombinácia modrej so žltou vytvára napríklad zelenú farbu. Červená znamená stop, zelená znamená ísť. Samotný vstup farby do ľudského oka pochádza zo stimulácie buniek kužeľa, spôsobených vlnami viditeľného svetla.

Nie každý však vidí farby rovnakým spôsobom. Farebná slepota je jedným z príkladov, keď ľudia fyzicky vnímajú a rozlišujú odtiene, ktoré môžu byť pre ostatných úplne nedostupné. Z psychologického hľadiska môžu farby vyvolávať rôzne emócie a ovplyvňovať správanie, a to až do tej miery, že sa vytvorili študijné odbory na analýzu preferencií a asociácií farieb. To všetko je v záujme lepšieho porozumenia a samozrejme presvedčenia potenciálnych kupcov tovaru a služieb.

 

Farebné trendy dokonca ovplyvňujú nálady a postoje spoločnosti v tom čase. Z historického hľadiska sú farby viazané na určité desaťročia alebo roky – do výkyvov 60. rokov 20. storočia sa do popredia dostávali jasné a „psychedelické“ odtiene, zatiaľ čo recesia a environmentálne pohyby v 70. rokoch spôsobili tlmené zemité tóny. O Pantoneovom výbere Farba roka 2017 – Zeleň, sa hovorí, že odráža súčasnú kultúrnu klímu minimalizmu, zdravšieho životného štýlu a návratu do prírody.

 

Marbella, Spain

 

Jednotlivo môžu ľudia silne spájať farby s určitými okamihmi alebo pocitmi, a to sa často prejavuje v odtieňoch vybraných pre univerzitné a vysoké školy, nemocnice, maloobchod a ďalšie odvetvia stavebníctva. Neutrálne farby a jemné farby sú významné v miestnostiach pre pacientov a v čakacích priestoroch pre rodiny, ktoré vytvárajú pokojné prostredie bez stresu, zatiaľ čo odvážne a žiarivé farby v školských areáloch posilňujú poslanie a ducha univerzity pre študentov, fakulty a návštevníkov.

Tiež sa uvádza, že rod ovplyvňuje vnímanie farieb. U mužov je oveľa pravdepodobnejšie, že budú slepí ako ženy, pričom až 8 percent mužov (v porovnaní s 0,5 percentami žien) má červeno-zelenú slepotu. O ženách sa tiež hovorí, že sú schopné vidieť širšiu škálu farieb ako muži a dokážu rozlišovať medzi farbami, ako aj vnímať jemnejšie zmeny farieb.

„Keď sa pozrieme na farbu, je to prirodzene v nás. Len reagujeme na farby iným spôsobom. Je to zásadnejšia psychologická reakcia, “hovorí Kim. „Keď vidíte červenú, vidíte naliehavosť, napríklad požiar alebo hasiaci prístroj červený, zatiaľ čo nemocnice majú tendenciu byť biele a modré, pretože to musí byť čisté, neutrálne a príjemné prostredie. Niektoré farby majú vlastnosti, ktoré vyjadrujú náladu a funkciu a prínos, ktorý chcete potlačiť. “

 

The post Psychológia vo vyfarbovaní zabudovaného prostredia appeared first on Construction s.r.o..

]]>
https://construction.sk/2013/08/01/elementor-1448/feed/ 0