potenciál BIM sa ešte musí uvoľniť

Construction s.r.o. sa prispôsobuje potrebám svojich zákazníkov

„Aj keď je BIM na ceste k tomu, aby sa stala hlavným prúdom vo väčšine stavebných firiem v rozvinutých krajinách, jej používanie ešte stále nie je štandartom. Pre mnohých je BIM nástrojom na vytváranie výkresov alebo zobrazovanie trojrozmerných pohľadov na dizajn.

Najčastejšie sa nevyužívajú všetky možnosti BIM ako nástroja na správu informácií. Tvorcovia modelu BIM pravidelne nepridávajú údaje, ktoré by mohol použiť nasledujúci tím v projektovom reťazci. Preto je v stavebníctve veľa prepracovaní a odhadov. Klienti si okrem toho neuvedomujú skutočný potenciál BIM, takže namiesto cenných informácií kupujú kresby. Preto je obchodný prípad BIM často nanajvýš slabý.

 

BIM už nie je len pre odborníkov

Keď sa do procesov digitálnej výstavby zapája postupne viac a viac ľudí spoločnosti využívajúce BIM už nebudú malou menšinou v pracovnom postupe. Zjednodušenie BIM a jeho automatizácia a sprístupnenie pre väčšinu je rozhodujúce pre plné využitie výhod konštrukcie založenej na modelovom systéme. Schopnosť automatizovať procesy je kľúčovým faktorom úspechu, rovnako ako poskytovanie informácií vo formáte, ktorý najlepšie slúži užívateľovi.

Cieľom projektu v spoločnosti Construction s.r.o.je čo najhladší prechod na konštrukcie založenú na modelovom systéme. Umožňuje to klientom automaticky skontrolovať, či to, čo získajú od dizajnérov, je to, za čo zaplatili. Podobne môžu dizajnéri použiť tento nástroj na samokontrolu svojich modelov. Pre mnohých nie je cenným výstupom z BIM grafika a 3D, ale práve informácie a procesy. Použitie BIM aj prostredníctvom Excelu je odpoveďou na mnohé skutočné výzvy v stavebníctve.

Integrované dodávanie projektov (IPD) a projektové spojenectvo získavajú na popularite, pretože riešia mnohé problémy spojené s tradičnou výstavbou. 

Schopnosť kombinovať modely prostredníctvom IPD a ich kontrola v našej spoločnosti šetrí čas a pomáha eliminovať nákladné chyby. Umožňuje tiež zaznamenávať zistenia, aby sa najlepšie riešenia preniesli na ďalší projekt.

1 komentár k “potenciál BIM sa ešte musí uvoľniť”

Vložiť komentár