Začnite kultúrou, nie zmluvou

Pretože investície do nehnuteľností a kapitálu sú hnacou silou stavebného priemyslu, vlastníci / investori neustále hľadajú správnu rovnováhu v oblasti programovania, kvality, bezpečnosti a nákladov.

Sú nútení voliť medzi „nízkou cenou“ alebo „najlepšou hodnotou“, dvoma neprehľadnými pojmami, ktorých skutočné dôsledky nie sú pochopené. 

Mnoho majiteľov, najmä tých, ktorí sú viazaní zákonnými požiadavkami, kupuje „najnižšiu prvú cenu“. Pravdou je, že sa to nemusí prejaviť ako „najnižšia konečná cena“ alebo najlepšia hodnota.

Súkromní vlastníci majú možnosť zvoliť si „najlepšiu hodnotu“, nie najnižšie prvé náklady, čo môže viesť k nižším konečným nákladom, keď sa vezme do úvahy všetko – zmeny, vlastné a prevádzkové náklady, náklady na financovanie, vyššie náklady na všeobecné podmienky a efektívne programovanie projektu. 

„Hodnotu“ je oveľa ťažšie definovateľná na začiatku projektu a mnohí sa pri jej tvorbe pozerajú na typ zmluvy a nie kvalitu projektu.

Spôsoby dodania stavby sa líšia v schopnosti uspokojiť potreby v oblasti hodnoty a nákladov, od tradičného dizajnu / ponúk / stavieb až po metódy spolupráce, ako je napríklad Integrované dodanie projektu, kde sa hlavní účastníci projektu stávajú signatármi jedinej zmluvnej dohody.

Metódy spolupráce môžu skutočne priniesť úspešnejšie výsledky. Kľúčom k ich účinnosti je vytvorenie vzťahu pre projektový tím v atmosfére, ktorá podporuje zodpovednosť, spoluprácu a komunikáciu.

Ak sa má potenciál projektu maximalizovať, skvelý projekt začína kultúrou – nie zmluvou. 

Začiatok zmluvy je ako predmanželská zmluva, zváži sa strach z neúspechu a zmluva sa zvykne „pripravovať na najhoršie“. To nie je ideálne pre projektový tím, ktorý sa musí udržiavať aj tri až päť rokov, v závislosti od rozsahu a zložitosti projektu.

Projektový tím zdieľa projektové riziká a odmeny úmerné ich finančnej a technickej angažovanosti pomocou zmluvy ako príslovečného lepidla. Existuje príležitosť na rozvoj a rozvoj tímu zakoreneného v dôvere, transparentnosti a spoločnom cieli od začiatku projektu. 

Projekty často začínajú týmto dôstojným cieľom, ale nedosahujú očakávania a vytvárajú napätie pre rôzne zúčastnené strany.

Bohužiaľ, príliš často sú očakávania a „pravidlá cestnej premávky“ nevyslovené alebo nezdokumentované hlavne vo verejnom obstarávaní s nádejou, že „tím to vyrieši“.

V rámci prístupu prispievajú zložky projektu svojimi odbornými znalosťami počnúc fázou projektovania konečným obratom k vlastníkovi, čím sa projekt zlepšuje:

  • Majiteľ získa z každého investovaného eura „väčšiu hodnotu“, či už sú to surové stavebné náklady, financovanie alebo prevádzkové náklady.
  • Dizajnérsky tím trávi viac času službami s „pridanou hodnotou“, ako je analýza programovania, optimalizácia spotreby energie, zlepšovanie hľadania ciest, hodnotenie systémov, úzka spolupráca s koncovými používateľmi pri navrhovaní a trávenie menej času aktivitami súvisiacimi so stavbou.
  • Stavební odborníci začínajú plánovanie a koordináciu skôr v procese, pričom spolupracujú ruka v ruke s dizajnérskym tímom. Prijatím väčšej zodpovednosti za výrobné práce môžu do výsledného usporiadania a návrhu vložiť myslenie konštruktívnosti. To pomáha eliminovať nákladné zmeny, čo zlepšuje harmonogram aj efektívnosť výstavby. 

Kľúčové prvky kultúrného projektu:

  • Obstarávateľ pomáhal rozvíjať tímové ciele a chémiu zapojením obchodných partnerov a profesionálov z oblasti dizajnu.
  • Obchodní partneri boli vybraní na základe ich vízie, tímovej práce a overených záznamov o spolupráci.
  • Prijali sa nové prístupy k programovaniu, dizajnu a konštrukcii. Obstarávatelia, dizajnérsky tím, majiteľ a stavebné spoločnosti investovali čas a peniaze skôr, teda v procese verejného obstarávania a získali neuveriteľnú návratnosť každého investovaného eura.
  • Proces bol ľahký, zábavný, zrozumiteľný a prínosný. Bol založený systém odmien, ktorý zdieľal úspory medzi všetkými významnými hráčmi a pomáhal tak zosúladiť ich záujmy a úsilie.

Jednoznačne pokiaľ nie sú dostatočné investície do tvorby projektu nemôžeme očakávať že projekt bude zodpovedať požiadavkám obstarávateľa 

2 komentáre k “Začnite kultúrou, nie zmluvou”

Vložiť komentár